11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları
4 Ocak 2023 00:27
33
A+
A-

2022-2023 ÖĞRETİM YILI EVDEKİHOCAM.COM ANADOLU LİSESİ 11. SINIFILAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

SORULAR

A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.  

1-Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazı hakkında yanlış bir bilgi içermektedir?

A) Farz- kifayedir.        

B) Rüku ve secde vardır.  

C) Helallik istenir. 

D) Dua edilir.           

E) Ayakta kılınır.

2-“Ben bazen uzatmak niyetyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım.” (Müslim, Salât, 37)
Yukarıda verilen hadis-i şerife Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi özelliği öne çıkmaktadır?

A) Kararlı oluşu

B) Cesaretli oluşu

C) Adaletli oluşu

D) Merhametli oluşu

E) Cömert oluşu

3– Hz. Muhammed (s.a.v.), güzel ahlakı ile insanlar arasında örnek gösterilen bir peygamberdir. Güvenilir olma, merhametli olma, adaletli olma, müsamahakâr olma, sabırlı olma, kolaylaştırıcı  olma ve mütevazı olma gibi özellikler Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlaki özelliklerinden bazılarıdır

Aşağıdakilerden hangisinde  Hz Muhammed’in güzel ahlakı arasında yer almayan bir özellik belirtilmiştir?

A) Sabırlı olması  

B) Müsamahakar olması

C) Merhametli olması 

D) Mütevazi olması

E) Zorlaştırıcı olması

4- “Ey örtüsüne bürünen  (Resülüm!) Kalk ve (insanları) uyar .Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği  çok görerek  başa kalkma .Rabbininin rızasına ermek için sabret.”

Aşağıdakilerden hangisi , bu ayetlerde Hz Muhammet’e  emredilenlerden  birisidir?

A) Tevekkül etmek  

B) Vefakarlık  

C) Paylaşmak  

D) Tebliğ etmek. 

E) Hoşgörülü olmak    

5- Peygamberimiz Hz Muhammed yalnızca  Arap toplumuna değil , bütün insanlığı gönderilmiştir. Bununla ilgili olarak Kur’an’da  Yüce  Allah  şöyle buyurmuştur. (Resulüm) Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Kur’an-ı Kerim’de  yer alan  ilkeler bütün insanların  iyi ve güzel davranışlara yönelmesini kurtuluşa ermesini  amaçlar. Bu nedenle de  sevgili peygamberimiz  islam çağrısını  farklı milletlere  ve toplumlara ulaştırmayı  bir görev bilmiştir.

Bu parçada Hz Muhammed’in hangi özelliği  vurgulanmaktadır.

A) Sabırlı  olması  

B) Güvenilir olması

C) Mesajlarının evrensel  olması

D)Bir insan olması

E)Adaletli olması

6- I-Bütün insanlar eşittir ,

II-Kadın haklarına önem verilmektedir.

III- Kişi kendi suçundan başkasıyla suçlanmamalıdır.

Hz  peygamberin  Veda Hutbesindeki bu mesajları  aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir.

A)Yaşama hakkını korumaya

B)Adaletli bir toplum oluşturmaya

C) Özgürlükleri genişletmeye 

D) Siyasi katılımı gerçekleştirmeye

E) Ekonomik hakları benimsetmeye

7-Kendine doğru yol gösteren rehber geldiğinde insanların iman etmelerine ancak şöyle demeleri engel olur. Allah bir insanı mı peygamber olarak gönderdi? (Ey Muhammed) onlara şu sözümüzü ilet.” Eğer yeryüzünde yurt tutup dolaşanlar melekler olsaydı o zaman  onlara elçi olarak  şüphesiz  gökten bir melek indirirdik!”

Bu ayetlere göre , peygamberin  insanlar   arasından seçilmesinin  akli temeli nedir?

A) Vahyin evrenselliğini sağlama

B) Vahyin melekleri de kapsaması

C) Vahyin rehberlik niteliği

D) Vahyin dünya koşullarını  gözetmesi

E) Vahyin insan üstü bir olgu olması

8– Namaz ,oruç,hac ve zekat gibi ibadetlerle ilgili bir çok ayet vardır. Ancak bu ibadetlerin nasıl yerine getirileceği  ayrıntılı bir şekilde  yer almamaktadır. Namazın kılınışı ,abdestin alınışı ,haccın yapılışı gibi hususları peygamberimiz  uygulamaları ile  bize öğretmiştir.

Bu parçada Hz Muhammed’in hangi özelliğivurgulanmaktadır?

A) Kur’an-ı açıklayıcı olması

B) Kararlı  olması

C) Ahlaki olması 

D) Merhametli olması

E) Bir peygamber olması

9–      I Peygamberimize ilk vahyi Nur Dağı’ndaki  Hira Mağarasında gelmiştir.

           II- Peygamberimiz , Medine’ye Hz Ali  ile birlikte hicret etmiştir.

           III- Hz Muhammed’in doğduğu dönemde  Arap yarımadasında  en yaygın inanç   Hanefilikti .

           IV- Hz peygambere inen ilk ayetler  Alak suresinde yer almaktadır.

Burada verilen bilgilerden hangileri doğru değildir.

 A) I ve II                

B) I ve III                 

C) II ve III                 

D) II ve IV                

E) III ve IV

10- “.. Her millet için mutlaka bir uyarıcı(peygamber) bulunmuştur.” Peygamber ,uyarısına  rağmen tebliğinden yüz çevirenlerden sorumlu değildir. “ Sana  ancak (Allah’ın  emirlerini ) tebliğ etmek düşer . Hesap yalnız bize  aittir”. Ayeti bu hususa işaret eder.   Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz Muhammed ayırt etmeden insanlara değer verir 

B) Hz Muhammed her zaman insanlara adaletli davranır.

C) Hz Muhammed Kur’an-ı Kerim’deki  kapalı ayetleri  açıklamıştır.

D)Hz Muhammed insanlara örnek olmuştur

E)İnsanları doğru yola ulaştırmak  Hz Muhammed’in elinde değildir.

11-I “Ey peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici  ve uyarıcı olarak gönderdik”.

II”(Resulüm) Biz seni  ancak alemlere rahmet olarak  gönderdik”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kur’an’a  göre Hz Muhammed’in özelliği değildir?

A) Nebi olması

B) İnsanüstü bir varlık olması

C) Kur’an-ı açıklayıcı olması

D)Rahmet olması

E) Uyarıcı olması

12– Hz Muhammed söz ve tutum ve davranışlılarıyla sadece o dönemdeki Müslümanlara değil . tüm zamanlar için ve tüm insanlar için  insanlara örnek olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de Hz peygamberin  birçok  ahlaki  özelliklerinden söz edilmektedir.

 Buna göre Kur’an-ı Kerim’de Hz Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi yer almaz.

A) Çok nazik ve yumuşak kalpli olması        

B) Yüce  ahlaka  sahibi olması

C) İnsanlar arasından seçilmiş olması

D) Yeme içme ve giyim tarzı               

E)Müminlere çok merhametli  olması

13-“ Hz Adem’den Hz Muhammed’e kadar bütün peygamberler : Allah’ın var ve bir olduğunu ,yalnız ona ibadet edilmesini öğütleyerek , peygamberlere vekitaplara ayrım yapılmadan inanılmasını , Allah katında üstünlüğün takva ve güzel ahlakla olduğunu  haber vermişlerdir.

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir.

A) Peygamberler seçilmiş kişilerdir.

B )Peygamberlerin mesajları aynı içeriği taşır.

C) Peygamberler güzel ahlaklarıyla insanlara örnek olurlar 

D) Peygamberler ibadeti inanca  üstün tutmuşlardır.  

E) Her topluma peygamber gönderilmiştir.

14-Hz Muhammed  de acıkmış, sevinmiş, üzülmüş sıkıntı çekmiş , hastalanmış tedavi olmuştur. Hz peygamber tüm insanlar gibi rızkını kazanmak için çalışmıştır. İnsanların içinde yaşamış  , onların sevinç ve üzüntülerine ortak olmuştur. İnsanların  kendisini aşırı yüceltmesine  asla izin vermemiştir.O da her insan gibi ömrünü tamamlamış ve 632 yılında Medine’de vefat etmiştir.

Bu parçada Hz Muhammed’in hangi özelliği dile getirilmektedir .

A) Vahiy alan bir peygamber olması 

B) İnsanlara öğüt vermesi

C) İnsanlığa  rahmet olması

D) Dini kolaylaştırması 

E) Beşeri ihtiyaçlarının olması

15)  Öğle vakti okuldan dönen Ahmet cami önünde insanların sıra sıra ayakta durduklarını gördü ve ne yaptıklarını merak ederek, insanların belli bir süre konuşmadan, hareket etmeden ayakta durduklarını ve dört kere Allahü Ekber sesi geldiğini duydu.Ahmet aşağıdaki namazlardan  hangisine tanık olmuştur?

   A) Cuma namazı      

B) Vitir  namazı       

C) Cenaze  namazı 

D) Bayram  namazı     

E) Teravih namazı

16.)  Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü olarak kutlanan kandil gecesi hangisidir?

A) Miraç Kandili            

B) Kadir Gecesi           

C) Regaip Kandili      

D) Berat Kandili            

E) Mevlit Kandili

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.
(Üsve-i hasene, hadis, Kütüb-i site,Hatemü’n-nebiyyîn)


17.
Kur’an-ı Kerim’de “peygamberlerin sonuncusu”, “kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan” anlamında kullanılan kavram ……………………………………….Hatemü’n-nebiyyîn…………………………………….………dir.

18-……Üsve-i hasene………; inanç, ibadet ve ahlak başta olmak üzere hayatn her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model anlamında Hz. Muhammed (s.a.v.) için kullanılan bir sıfatr


19
.    İçinde Hz. Peygamber’den nakledilen sahih hadislerin toplandığı, İslam dünyasında meşhur olan alt temel hadis kitabına ………………Kütüb-i site, ……denir.


20.Hz. Muhammed’in sözlerini, fillerini ve tasviplerini (takrir, onaylama) bildiren haberlere …Hadis… adı verilir.

CEVAP ANAHTARI   (Her Soru  5 puandır.)

12345678910111213141516
BDEDCBDACEBDBECB
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!