4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları
1 Nisan 2023 19:24
29
A+
A-

1 –   Yüzümü  Güneş’ in  battığı  yöne  dönersem  sol  kolum  hangi  yönü  gösterir ?

A – doğuyu            B – batıyı                     C – kuzeyi                             D – güneyi

2 –                                  

I.  sağlık – istek

II.  ayakkabı – temel ihtiyaç

III.  barınma – temel ihtiyaç

IV.  bilgisayar almak – istek

V.  tiyatroya gitmek – sosyal ihtiyaç

Yukarıda  verilen  eşleştirmelerden  hangi­leri  doğrudur ?

A – II – III – IV                 B – II – III – V – I                C – III – II – V – IV               D – III – IV – V – I

3 – Aşağıdaki  ürünlerden  hangisinin  garanti  belgesi  olamaz ?

A – ütü             B – cep  telefonu            C – bilgisayar         D – otomobil

4 –  Ovalar  …………..  unsurlar  arasında  , havaalanları   ise   ……………  unsurlar  arasında  yer alır.   cümlesinde  boşluklara  sırasıyla  hangi  kelimeler  getirilmelidir ?

A – beşerî – doğal             B – doğal – beşerî     C – doğal – tabii        D – beşerî – insan

5 – Ağaçların  ve  sabit  kayaların  yosunlu  kısımlarının  tam  zıt  yönü  aşağıdakilerden  hangisidir ?

A – güney                   B – kuzey                       C – doğu                             D – batı

6 – Aşağıdakilerden  hangisi  yönümüzü   bulmamıza  yardımcı  olamaz  ?

A – camiler                        B – bulutlar                  C – mezarlıklar                    D – Güneş

7 –  Pusulayı  kim  icat  etmiştir ?

A – Türkler                     B – Araplar                    C – Çinliler                    D – İngilizler

8 – Aşağıdakilerden  hangisi  doğal  unsurlardan  biri  değildir ?

A – akarsu                B – köprü                          C – orman                               D – dağ

9 – İnsan  yaşamı  için  gerekli  olan  ve  yokluğunda  sıkıntısı  çekilen  şeylere  ne  ad  verilir ?

A – istek                     B – ihtiyaç                      C – araç – gereç                 D – eşya

10 – Aşağıdakilerden  hangisi  temel  ihtiyaçlarımız  arasında  değildir ?

A – beslenme                   B – giyinme                      C – barınma                   D – dinlenme

11- Aşağıdakilerden  hangisi  tüketici  haklarını  koruma  amaçlı  sivil  toplum  kuruluşudur ?

A – TÜKODER               B – TEMA                     C – TEGD                      D – TEV

12 – Aşağıdakilerden  hangisi  aile  bütçesi  hazırlamanın  yararlarından  değildir ?

A – Tasarruf alışkanlığı kazanmak           

B – Gelir ve gider arasında denge kurmak

C – Ailenin gelir kaynaklarını artırmak               

D – Gelire  göre  düzenli  harcamayı sağlamak                                                                                                                                    

13 – Aşağıdakilerden  hangisi  tüketici  haklarından  biri  değildir ?

A – Aldığı  bir  ürünü  belli  bir  süre  içinde  değiştirme

B – Aldığı  ürünle  ilgili  şikayetini  bildirme

C – Aldığı  ürünün  karşılığında  fatura  isteme

D – Aldığı  ürünü  kullandıktan  sonra  iade  etme

14 –                   

I. yemek yeme

II. tatile gitme

III. sinemaya gitme

IV. doktora gitme

V. oyun oynama

Yukarıda  verilenlerden  hangileri  sosyal  ihtiyaçlarımızdandır ?

A – III – I – V – IV          B – III – II – V         C – II – İII – IV – V          D – I – II – III – V

15 – Bazı  ürünlerin  üzerinde   gördüğümüz  yandaki  sembol  neyi  gösterir ?

A – Garanti belgesinin olduğunu                    

B – Kendi kendini temizlediğini

C – Geri dönüşümünün olduğunu                  

D – Tüm standartlara uyulduğunu

16 – Aşağıdaki  atasözlerinden  hangisi  tasarrufla  ilgili  değildir ?

A – Ayağına  yorganına  göre  uzat.                             

B – Ağaç  yaşken  eğilir.

C – Sakla  samanı , gelir  zamanı.                               

D – Damlaya  damlaya  göl  olur.

17-   Ailelerin  çalışarak  kazandıkları  paraya …………… ihtiyaçlarını  karşılamak  için  harcadıkları paraya ……….. denir.   cümlesindeki  noktalı  yerleri  aşağıdakiler­den  hangisiyle  tamamlarız ?

A – bütçe – tüketim          B – para – bütçe               

C – gelir – gider                D – gelir  – tasarruf

18 –  İlk  parayı aşağıdaki  medeniyetlerden  hangisi   kullanmıştır ?

A – Persler               B – Lidyalılar                  C – Romalılar                    D – Yunanlılar

19  Aşağıda , bazı  olaylar  ile  duygular  eşleşti­rilmiştir. Hangi  seçenekteki  eşleştirme  yanlıştır ?

A – oynarken  arkadaşınızın  düşüp  yaralanması  –  korku

B – sınıflar  arası  turnuvada  sınıfınızın  yenilmesi  –  üzüntü

C – özlediğiniz  birisini  görmek  –  mutluluk

D – beklemediğiniz  bir  anda  hediye  almak  –  endişe

20- Aşağıdakilerden  hangisi  deprem  öncesi  alınması  gereken  önlemlerden  biri  değildir ?

A – Devrilebilecek eşyaları duvara monte etmek            

B – Binaları sağlam zemine yapmak

C – Pencere  ve  balkonlardan uzak  durmak                 

D – Deprem tahliye çantası hazırlamak

21 –  Aşağıdakilerden  hangisi  tasarruf  yapılabilecek  alanlardandır ?

A – Sağlık harcamaları                                                

B – Eğlence harcamaları

C – Beslenme  ile ilgili harcamalar                              

D – Isınma harcamaları

22 – “ Elif tüm sevdiklerinin doğum gün­lerini hatırlar. Çok ufak bile olsa onlara doğum günlerinde mutlaka bir hediye verir. Arkadaşlarının se­vinçlerini ve üzüntülerini paylaşır.

Metne  göre  Elif  için  aşağıdakiler­den  hangisini  kesin  olarak  söyle­yebiliriz ?

A – duyarlıdır                  B – başarılıdır               C – hoşgörülüdür                 D – cömerttir

23 – Türk  tarihinin  unutulmaz  kahramanlarından  olan  Seyit  Onbaşı  hangi  savaşta  270  kg lık mermiyi  kaldırarak  düşman  gemisini  zarara  uğratmıştır ?

A – Sakarya Meydan Muharebesi                            B – Çanakkale Savaşı

C – 2.İnönü Savaşı                                                    D – 1.Dünya Savaşı

24 –                      

I.  Cumhuriyetin ilanı

II. Kurtuluş Savaşı’nın başlaması

III. TBMM açılması

IV. Atatürk’ ün Ölümü

Yukardaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir ?

A – I – II – III – IV            B – II – I – III – IV            C – II – III – IV – I      D – II – III – I – IV

25 –   Bir  bütçede  gelire  göre  harcamalardan  artırılan  kısma …………………. denir.  ifadesini aşağıdakilerden  hangi  sözcük  tamamlar ?

A – gider                         B – borç                             C – tasarruf                     D – gelir

26- Alışveriş  yaparken  aşağıdakilerden  han­gilerine  dikkat  etmeliyiz ?

I. ürünün reklâmına            

II. Üretim ve son kul. tarihlerine          

III. Fiyatı ve kalitesine

IV. isteklerimize                

V. ihtiyaçlarımıza                                      

VI. Satıcının övgüsüne

A – III -IV – V                 

B – II – III – IV – V       

C – II – III – IV                       

D – II – III – V

27-  Aşağıdakilerden  hangisi  hava   tahmin  uzmanının  bilimsel  adıdır ?

A – Arkeolog                   B –  Biyolog                      

C –  Meteorolog              D –  Jeolog

28 – Paketlenmiş  besin  maddeleri  belirli  tarihler  arasında  tazeliklerini  korur. Bu  durum  ürünlerle ilgili  aşağıdakilerden  hangisinin  önemini  ortaya  çıkarmaktadır ?

A – Son kullanma tarihinin     B – Üretim yerinin       

C – Garanti belgesinin        D – Faturasının

29 –  Aşağıdaki  ifadelerden  hangisi  doğrudur ?             

I. Dört  ana  yön , dört  ara  yön  vardır.
II. Güneybatının  ana  yön  olduğunu  söyleyen  kişi  doğru  söylemiştir.
III. Batı , doğunun  zıt  yönüdür.
IV. Doğu  ile  kuzey  arasında  kuzeybatı  vardır.

A – I – II                            B – III – IV                           C – I – III                            D – I – IV

30 –  Pusulanın  bulunması  hangi  ticaret  yolunun  gelişmesini  sağlamıştır ?

A – Kara  yolu                B – Deniz  yolu               

C – Hava  yolu               D – Tren  yolu

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!