5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 30 Soruluk 1.Dönem 1.Ünite Genel Tekrar Testi-1

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 30 Soruluk 1.Dönem 1.Ünite Genel Tekrar Testi-1
24 Ocak 2023 00:44
132
A+
A-

Not: Sosyal Bilgilerin Faydaları Kazanım Testi

1-Sosyal bilgiler dersine en çok yardım eden bilim dallarından biri olan ve yer altındaki tarihi belgeleri ve eşyaları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Arkeoloji     

B) Fizik

C) Tarih           

D) Sosyoloji

5.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

KİTAP ÇEKİLİŞLERİNİN YAPILACAĞI GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri değildir?

A) Etkin, sorumlu ve insan haklarını bilen vatandaşlar olmamızı sağlar.

B) Türk kültürünü ve tarihini tanımamızı sağlar.

C) Ülkemizi ve çevremizi tanımamızı sağlar.

D) Hücrenin yapısını öğrenmemizi sağlar. Evdekihocam.com

3-Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize kazandırdıklarından biri olamaz?

A) Haklarımızı sorumluluklarımızı, özgürlüklerimizi öğreniriz.

B) Geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü öğreniriz.

C) Kendi çıkarlarımızı her şeyin üstünde tutmamızı sağlar.

D) Toplumda çalışan ve üreten birer vatandaş olmamızı sağlar.

4-Aşağıdakilerden hangisi, Sosyal Bilgilerin yararları arasında yer almaz?

A) Bireysel farklılıklarımızı fark etmemizi sağlar

B) Etkin bir vatandaş olarak yetişmemizi sağlar

C) Fiziki yönden daha iyi bir duruma gelmemize katkı sağlar

D) Sosyal yönden iyi bir kişilik sağlamamıza yardımcı olur Evdekihocam.com

5-Sosyal Bilgiler, öğrenmek bir öğrenciye hangisini kazandırmaz?

A) Özgürlüklerini sınırsız olarak kullanabilmeyi

B) Hak ve sorumluluklarını bilmeyi

C) Bilgi ve birikimini hayata geçirebilmeyi

D) Topluma yararlı hizmetler yapabilmenin gereklerini Evdekihocam.com

6-Sosyal bilgiler dersi, bireylere aşağıdakilerden hangisini kazandırmayı hedeflemez?

A) Demokratik değerleri

B) Kişi haklarına saygılı olmayı

C) Hukukun üstünlüğünü tanımamayı Evdekihocam.com

D) Çevreye duyarlı olmayı

7-Aşağıdakilerden hangisi, Sosyal Bilgiler dersi içinde öğretilmesi planlanmış bir konu olamaz?

A) Yurdumuzun komşuları

B) Türklerin anayurdu

C) İslamiyet’in doğuşu       

D) Vücudumuzdaki sistemler

8-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin faydalarından değildir?

A) Fiziksel olarak gelişmemizi sağlar

B) Tarihimizi öğrenmemizi sağlar

C) Yaşadığımız çevreyi tanımamızı sağlar Evdekihocam.com

D) Kültürümüzü tanımamızı sağlar.

9-Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bireylere kazandırmak istediği davranışlardan biri olamaz?

A) Çevresinde olup bitenlere duyarlı bireyler yetiştirmek

B) Değişime açık fikirlere sahip bireylerin sayısını artırmaya çalışmak

C) Ülkesinin sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkı sağlayacak davranışları kazandırmak

D) Bir konuda herkesin aynı şekilde düşünmesini sağlamak Evdekihocam.com

10-Aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi etkin ve sorumlu vatandaş özelliğine örnek gösterilemez?

A) Başkalarının haklarına saygı göstermek

B) Sorumluluklarını başkalarına yüklemek

C) Kendi haklarının bilincinde olmak

D) Toplumun huzur ve refahına katkıda bulunmak

11-Sosyal Bilgiler dersinin faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Temel hakların öğrenilmesi

B) Vatandaşların sorumluluklarını öğrenmesi

C) Çıkara dayalı arkadaşlıkların kurulması

D) Vatan sevgisi olan bireylerin yetişmesi Evdekihocam.com

12-Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından birisi değildir?

A) Irk ve din ayrımına teşvik etmek

B) Vatanını seven insanları yetiştirmek Evdekihocam.com

C) İnsanlara haklarını ve sorumluluklarını öğretmek

D) Yaşadığımız ülkeyi ve çevremizi tanımak

13-Sosyal bilgiler dersi sayesinde ………… bireyler oluruz.

Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

A) Vatanını ve milletini seven Evdekihocam.com

B) Milli ve manevi değerleri benimseyen

C) Tarihi ve doğal güzellikleri tahrip eden

D) Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkan

14-Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinde öğrenilen bilgilerin katkılarından biri değildir?

A) Toplumsal sorunların farkına varmak

B) Başkalarının haklarını ihlal etmek

C) Farklılıkları hoşgörü ile karşılamak

D) Toplumun değerlerine saygılı olmak

15-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bireye kazandırdığı vatandaşlık özelliklerinden biri olamaz?

A) Tartışmadan ve sorgulamadan her düşünceyi kabul etmek

B) Demokratik değerlere sahip çıkmak Evdekihocam.com

C) Haklarını ve sorumluluklarını bilmek

D) İnsan haklarına saygılı olmak

16-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler içerisinde yer alır?

A) Tarihi olaylar       

B) Mikroskobik canlılar Evdekihocam.com

C) Bilgisayar sistemleri

D) Maddenin yapısı

17)    Ali Amca, karşılaştığı problemleri, sorumluluk hak ve özgürlükler çerçevesinde çözmeye çalışan, haklarını arayan, devlete karşı sorumluluklarını yerine getiren birisidir.

Öyle ise Ali Amca için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A) Sosyal Vatandaş  

B) Etkin Vatandaş

C) Pasif Vatandaş Evdekihocam.com    

D) Antisosyal Vatandaş

18) Aşağıdaki verilenlerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından birisidir?

A) Öğrencilere iyi bir matematik öğretmek

B) Sosyal yaşamda üretken olmayan öğrenciler yetiştirmek

C) Temel demokratik değerlerle donanmış öğrenciler yetiştirmek

D) Kendi çıkarlarını ön planda tutan öğrenciler yetiştirmek

19) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri olamaz?

A) Bireyin toplumsal yaşama uyum sağlamasına yardımcı olmak

B) Kurallara uymanın önemini kavratmak Evdekihocam.com

C) Bireyin bir meslek edinmesini sağlamak

D) Bireye bilgi edinme yollarını öğretmek

20) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bilinçli bir vatandaş olarak gelişmemize sağladığı katkılardan biri olamaz?

A) Haklarımızı öğrenmemizi sağlaması

B) Bencil olmamızı sağlaması Evdekihocam.com

C) Kurallara uymanın önemini kavratması

D) Sorunlarımızı nasıl çözebileceğimizi öğrenmemizi sağlaması

21) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden değildir?

A)Coğrafya                 

B) Psikoloji                  

C) Felsefe Evdekihocam.com

D) Kimya

22)Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bilinçli bir vatandaş olarak gelişmemize katkılarından biri değildir?

A) Toplumdaki dayanışmanın önemini kavratmak

B) Hak ve sorumlulukları öğretmek

C) Geçmişteki olayları ve günümüzü kavratmak

D) Hastalıkların nedenlerini araştırmak

23) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yoktur?

A) Öğrencilere insan haklarına saygılı olmayı öğretmek B) Farklı görüşlere karşı hoşgörülü olmaktan kaçınan öğrenciler yetiştirmek Evdekihocam.com

C) Sorumluluk duygusu olan toplumda görev almayı vazife bilen öğrenciler yetiştirmek

D) Sosyal katılım becerileri yüksek öğrenciler yetiştirmek

24) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin inceleme alanına girmez?

A) 2. Dünya Savaşının neden ve sonuçları

B) Ülkemizde karasal iklimin etkili olduğu coğrafi bölgeler

C) Çevremizdeki sosyal yardım kuruluşları

D) Bitkilerin büyümesini etkileyen faktörler

25) Sosyal Bilgiler eğitimi alan bir bireyin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

A) Toplumsal sorunlara duyarlı olması

B) Toplumun değerlerine saygı duyması

C) Başkalarının haklarını ihlal etmesi Evdekihocam.com

D) Bireylerin farklılıklarını hoşgörü ile karşılaması

26) Sosyal Bilgiler dersi, toplumu oluşturan insanların etkin ve üretken bir vatandaş olmasında en önemli derstir. Yukarıdaki cümle ile Sosyal Bilgiler dersi için hangi durum anlatılmak istenmiştir?

A) Günlük yaşamın uzağındadır.

B) Kişiyi toplumsal yaşama hazırlar.

C) Toplumsal yaşam alanını kısıtlandırır.

D) Sorun çözmede yetersizdir. Evdekihocam.com

27) Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere toplumsal kişilik kazandırmayı, toplum içinde uyumlu davranışlarda bulunmalarını sağlamayı amaçlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersleri ile öğrencilere kazandırılmak istenen bir davranış değildir?

A) Yasalara uyma

B) Çıkarlarına öncelik tanıma

C) Kendine güven duygusu kazanma

D) Hoşgörülü olma Evdekihocam.com

28) Sosyal Bilgiler dersinde Ege bölgesinin fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerini öğrenen Göktuğ, yaz tatili için gittiği Denizli’de çevresine daha bilinçli bakmaya başlamıştır.

Buna göre, Sosyal Bilgiler dersinin Göktuğ’a kazandırdıkları arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

A) Pamukkale’nin turistik bir yer olduğunu

B) Denizli’de yetiştirilen başlıca tarım ürünlerini

C) Denizli’nin nüfusunu ve dağılışını

D) Denizli’deki mahalle isimlerini

29) Sosyal bilgiler dersinde verilen bilgiler, millet olma bilincinin gelişmesi ve ülkemizin kalkınması konusunda öğrencilere olumlu katkılar yapar.

Buna göre, paragrafta sosyal bilgiler dersinin yararlarından hangisi üzerinde durulmuştur?

A) Vatan sevgisinin oluşması Evdekihocam.com

B) İnsan hakları bilincinin yerleşmesi

C) Çevre temizliğinin öneminin kavranması

D) Temel hak ve sorumlulukların kavranması

30) Aldığı peynirin bozuk çıkması konusunda yaşadığı sorunu Elif nasıl çözebileceğini aşağıdaki derslerden hangisinden öğrenmiş olabilir?

A) Sosyal Bilgiler      

B) Fen Bilimleri

C) Türkçe   Evdekihocam.com     

D) Matematik

1-A

2-D

3-C

4-C

5-A

6-C

7-D

8-A

9-D

10-B

11-C

12-A

13-C

14-B

15-A

16-A

17-B

18-C

19-C

20-B

21-D

22-D

23-B

24-D

25-C

26-B

27-B

28-D

29-A

30-A

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!