5.Sınıf Türkçe dersi 40 Soruluk 1.Dönem Genel Tekrar Testi

5.Sınıf Türkçe dersi 40 Soruluk 1.Dönem Genel Tekrar Testi
23 Ocak 2023 02:17
142
A+
A-

1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “geçimini o kimseden sağlama” anlamına gelir?

A) Sıkı durmak         

B) Sırtından geçinmek

C) Silip süpürmek     

D) Sinek avlamak

5.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

KİTAP ÇEKİLİŞLERİNİN YAPILACAĞI GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2. “Tepesi atmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şaşıp kalmak       

B) Çok sevinmek

C) Aşırı öfkeye kapılmak

D) Her şeyini yitirmek

3. I. Deftere bir şeyler yazdı ama hemen sildi.

   II. Bayramdan önce evi köşe bucak sildi.

   III. Vazoyu silip masanın üzerine yerleştirdi.

   IV. Ben onu sildim, bir daha onunla görüşmem.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde “silmek” sözcüğü“ ilişkisini koparmak, yok saymak” anlamında kullanılmıştır?

A) I.          B) II.                C) III.               D) IV.

4. Osman Hamdi Bey’in yaptığı resimler – – – –

Bu söz aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa “nesnel anlatım” söz konusu olmaz?

A) günümüze kadar ulaştı.

B) öğrencilere gösterildi.

C) İstanbul’da sergilendi.

D) birbirinden etkileyiciydi.

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumundadır?

A) Zeytinci              

B) Çiçeklik

C) Susuz          

D) Halı

6. • Duygusallık Bildiren Cümle

    • Abartı Bildiren Cümle

    • Koşul Cümlesi

    • Karşılaştırma Cümlesi

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümle çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz?

A) Çok yoğun olduğu için arkadaşlarıyla buluşamadı.

B) Bu yıl, geçen yıla göre çok daha soğuk geçiyor.

C) Bir arada olduğumuz mutlu bayramları çok özledim.

D) Dağ gibi adam bir ayda iğne ipliğe döndü.

7.

(I) Ağaçların yaprakları, bir besin fabrikası gibi çalışır.

(II) Ağaç köklerinden gelen su, yapraklarda karbondioksitle buluşur.

(III) Yaprakların, güneş enerjisinin de yardımıyla su ve karbondioksitten glikoz üretmesine fotosentez denir.

(IV) Bitkiler, fotosentezle elde ettikleri glikozu, büyümek ve enerji elde etmek için kullanır.

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede benzetme yapılmıştır.

B) II. cümle koşul cümlesidir.

C) III. cümle tanım cümlesidir.

D) IV. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel düşünce söz konusudur?

A) Çay, dört mevsim yaprağını dökmeyen bir bitkidir.

B) Bu şehrin ağacı, kuşu, rüzgârı insanı rahatlatır.

C) Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’tır.

D) Yeni evimizde kardeşimle bana bir oda ayrıldı.

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır?

A) Sokaktaki adam gözlük satıyordu.

B) Bu olaylar herkese insanlık dersi veriyor.

C) Güçsüz bir insanmış gibi görünür ama öyle değildir.

D) Bu gölün çevresine her yıl göçmen kuşlar gelir.

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ses olayına bağlı yazım yanlışlığı yoktur?

A) Bu şehiri sevdiğini sık sık tekrarlıyor.

B) Ağızındaki yaralar arık iyileşti.

C) Sokakta gördüğüm kedi çok sevimliydi.

D) Dolapdan yemek tabaklarını çıkardım.

11.

1.yattığı    2.belli    3.aslan   4.yerden    5.olur

Yukarıda karışık olarak verilen atasözünün düzenlenmiş hali aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) 4-2-3-5-1                             

B) 3-1-4-2-5

C) 2-1-3-4-5                              

D) 5-2-3-4-1

12 ve 13. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

Bir varmış bir yokmuş ülkenin birinde bir değirmenci, ülkenin kralına kızının on parmağında on marifet olduğunu, her işi yapabileceğini söylemiş. Kral, genç kızdan bir oda dolusu samanı altın ipliğe dönüştürmesini istemiş. Genç kızın etekleri tutuşmuş. Ne yapacağını bilememiş ve ağlamaya başlamış. Gece yarısına doğru odanın duvarı bir kapı gibi açılmış ve içinden bir cüce çıkmış. Genç kız çok korkmuş. Cüce, “Benden korkmana gerek yok.” deyince kız, ona yaşadıklarını anlatmış. Cüce “O iş çok kolay, ben samanları altın ipe çevirebilirim.” demiş ve başlamış çalışmaya. Kızcağız, cücenin yaptıklarını hayretle izliyormuş. Çünkü o, eline aldığı samanı anında altın ipe dönüştürüyormuş. Kısa sürede tüm samanı altın ipe dönüştürmeyi başarmış.

12. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fabl                              

B) Masal

C) Hikâye                          

D) Şiir

13. Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olağanüstü olaylara (gerçeğe uygun olmayan)yer verilmesi

B) Olay, kişi, unsurlarına yer verilmesi

C) Deyime yer verilmesi

D) 1. Kişi (kahraman anlatıcı) tarafından anlatılmış.

14. Okumak, faydalı bir uğraştır. İnsan okuma sayesinde kişiliğini oluşturur. Geçmişteki medeniyetleri ve kültürleri, okuma sayesinde tanır. İnsanın duygu ve düşünceleri okuyarak gelişir, zenginleşir ve böylece insan güçlü bir yorumlama yeteneği kazanır.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okumanın yararları

B) Kültürlü olmanın şartları

C) Okuma alışkanlığı kazanmanın yolları

D) İnsanın kültürel gelişimi

15. Uyku, hayatta kalabilmek için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Birçok hayvan, tıpkı insanlar gibi günün belirli saatlerinde uyumak ister – – – – onların insanlar gibi sıcacık yataklarında uyuma şansları yoktur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?

A) kısacası               

B) çünkü

C) başka bir deyişle                  

D) ama     

16. Müfit Bey odasından çıkmaz olmuştu. Köyünde olsa böyle mi olurdu? Buradaki en güzel yerler bile köyündeki bir buğday, bir mısır tarlası kadar güzel gelmiyordu ona. Denizin kirliliğini görmek istemiyor, trafiğin gürültüsü canını sıkıyordu. Komşu evlerden gelen müzik sesleri, sokak satıcılarının araçlarındaki hoparlörden gelen sesler, otobüslerin gürültüleri… Hepsi rahatsız ediyordu onu. Şehre bir türlü alışamamıştı.

Bu parçaya göre Müfit Bey’le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şehir yaşantısının onu sıktığı

B) Gürültülü ortamlardan hoşlanmadığı

C) Geçim sıkıntısı çektiği

D) Köyüne özlem duyduğu

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük “mecaz” anlamında kullanılmamıştır?

A) Bugün her zamankinden daha mutluyum.

B) Eski dostumla koyu bir sohbete daldık.

C) Hakan’ın konuşmaları bizi aydınlattı.

D) Soğuk tavırlarını kimse beğenmiyordu.

18.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kişileştirme” söz sanatına başvurulmamıştır?

A) Bir serçe, minik kıza bir masal anlatıyordu.

B) Rüzgâr uyumuş, ay gülüyor; her taraf ıssız.

C) Babam keçi gibi inatçı bir adamdır. 

D) Uyuyan güllerin yanına yağmur usulca yaklaştı.

 19. “Büyük” kelimesinin zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük                  

B) Dar      

C) Geniş           

D) İri

21.“Bulmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şey icat etmek” anlamında kullanılmıştır?

A) 1876 yılında Alexander Graham Bell telefonu bulmuş.

B) Anahtarımı yatağımın yanındaki masanın altında buldum.

C) Senin fikrini daha mantıklı bulacaklarına eminim.

D) Bu sorunu nasıl çözeceğimi sonunda buldum.

 22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ince” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır?

A) Ahmet, hep ince uçlu kalem kullanır.

B) Berat ince düşünceli bir çocuktur.

C) Balkona ince bir çamaşır ipi astık.

D) Yazın ince elbiseler giyiniriz.

 23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tavşanlar” ile ilgili öznel (kişisel görüşlere)  yer verilmiştir?

A) Dünya üzerinde yaklaşık elli tür tavşan olduğu bilinmektedir.

B) Tavşanlar içinde en güzel ve sevimli olanları beyaz tüylü tavşanlardır.

C) Bütün tavşanların ön ayakları kısa arka ayakları ise uzundur.

D) Tavşanlar uzun otlar veya çalılıklar arasında yaşar.

  24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Havalar ısındığından ince elbiseler giymişler.

B) Öğrencilerden bazıları acele ettiği için ödevlerini evde unutmuş.

C) Bundan sonra her akşam kitap okumayı düşünüyorum.

D) Ayağı burkulunca sınava geç kalmış.

25.     “ İnsan, başkasının başına gelen yıkımla alay etmemelidir. Gün olur, öyle bir yıkım kendi başına da gelebilir.”

Yukarıdaki açıklamayı özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söz gümüşse, sükût altındır.

B) Her kapının bir anahtarı vardır.

C) İki cambaz bir ipte oynamaz.

D) Gülme komşuna gelir başına.

26.  Doğum günümde beni görmeye gelirsin sandım ama aramadın bile!

Bu cümlede altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hayal ürünü ifade olduğu

B) Cümleye abartı anlamı kattığı

C) Duygusal unsur olduğu

D) Farklı düşünmeye yönlendirdiği

   27. 

  1. omuzlarında
  2. çalışkan
  3. yükselir
  4. vatan
  5. insanların

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?

A) 1 – 3 – 5 – 4 – 2          

B) 2 – 5 – 1 – 3 – 4

C) 4 – 2 – 5 – 1 – 3           

D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1

28.   Samet benim en yakın arkadaşımdı. İş için şehir dışına yerleşti. Tabi aramıza uzaklık girince eskisi gibi rahat görüşemez olduk. Bu durum beni fazlasıyla üzdü. Neyse ki tatil için bir ay sonra buraya gelecek. Onun gelişini dört gözle bekliyorum. Ona anlatacak o kadar çok şey var ki…

     Bu parçadaki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok isteyerek ve özleyerek beklemek

B) Hiç tanımazdan gelmek

C) Karşılıklı saygı göstermek

D) Önem vermemek, arka plana itmek

29.   İnsanlar, pek çok konuda olduğu gibi, dostluk konusunda da hep hazıra konmak isterler Sanırlar ki dostluk, başlarına bir yağmur damlası gibi ansızın düşecek ya da dünyalarını güneş gibi kendiliğinden aydınlatacak. Unutulmamalı ki dostluk kurmak da bir sanattır. Emek harcamadan sanatçı olmuş kim var dünyada? Dostluk da en az sanatçı olmak kadar emek gerektirir.

      Bu parçanın içeriğine en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Sanatın Önemi

B)  Dostluk ve Emek

C)  Yağmur Damlası

D)  Dostun Kurnazlığı

30.  Kalıcı, güzel ve toplumun beğenisine uygun eserler    vermeyen sanatçılar zamana karşı koyamaz.

  Altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Çok güzel şeyler yazmak

B)   Hiç kimseyi dikkate almamak

C)   Zamanla unutulup gitmek

D)   Eski zamanları düşünmek

31. Hayatının en heyecanlı gününü yaşıyordu Ahmet. Çünkü babası ile ilk defa kampa gidecekti. Doğanın içinde bir gece geçirip kitaplardan daha güzel olduğunu görecekti. Bu yüzden yol boyunca heyecandan içi içine sığmıyordu. 

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın anahtar kelimelerinden birisi değildir?

A) Heyecan                      

B) Okul

C) Kamp                   

D) Doğa

32. Gelişmiş ülkelerin okullarında çocuklara kahvaltı ve öğle yemeği verilmektedir. Ücretsiz olarak süt dağıtılmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde okul çocuklarının dengeli beslenmeleri sağlanmaktadır.

     Bu parçaya göre gelişmiş ülkelerde okul çocuklarına yemek verilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dengeli beslenmelerini sağlamak

B) Okulu sevdirmeye çalışmak

C) Ekonomik açıdan katkı yapmak

D) Zihinsel gelişimlerini desteklemek

33. Günlük yaşamda bazı insanların size tuhaf gelen davranışlarını görebilirsiniz. Kimi duvara dayalı bir merdivenin altından geçmez ve bunu uğursuzluk sayar. Kimi önüne bir kara kedi çıkarsa o günü kötü geçireceğini düşünür. Oysa bunların sağlam bir dayanağı ya da bilimsel bir geçerliliği yoktur.

     Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar arasındaki ilişkiler

B) Bilimin ortaya çıkışı

C) Toplumdaki aksaklıklar

D) Toplumdaki yanlış inanışlar

34.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler, -lar” eki   cümleye abartma anlamı katmıştır?

A) Seni öyle görünce benim oldu dünyalar

B) Dedemler haftaya geliyorlar.

C) Havalar ısınınca hep balık tutarız.

D) Annem iki yaşlarında köyden taşınmış.

35.  Bu mahallede oturanlar yaz sabahları ağaçlara yuva yapan bülbüllerin sesleriyle ve mis gibi kokan çiçeklerle uyanırlar. Ancak güneş, perdeleri aralayıp odalara sızdığında duyulan sadece kuş sesleri değildir. Çocuklar uyanmış ve cıvıl cıvıl sesleriyle sokakta oynamaya başlamışlardı.

  Yukarıdaki paragrafta yazar hangi duyudan yararlanmamıştır?

A) Görme

B) Koklama

C) İşitme

D) Tatma

36. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi “ikileme” değildir?

A) Gördüklerini gözlerinden yaşlar akarak anlattı.

B) Duyduklarını güle oynaya anlattı.

C) İçine karıştığı olayları isteksiz isteksiz anlattı.

D) Başına gelenleri enine boyuna anlattı.

  37. Köyün birinde kuraklık olmuş. Köylüler, çoluk çocuk toplanmışlar, yağmur duası için kırlara çıkmışlar. Ellerini açıp yalvarmaya başlamışlar. Henüz ellerini indirmeden gök gürlemeye başlamış. Köy halkı da sağanak yağmur altında sırılsıklam olmuş. Sadece şirin bir kız çocuğu ıslanmamış. Çünkü yağmurun yağacağına bir tek o gönülden inanmış ve yanına minicik şemsiyesini almış.

     Bu hikâye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olay, yağmur duasına çıkılmasıdır.

B) Şirin kız, hikâye kişilerinden biridir.

C) Olay, kar yağan soğuk bir günde geçmektedir.

D) Olay, kurak bir günde yaşanmıştır.

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A)  Camda kocaman bir leke  var.                       

B) O da bizimle  gelebilir mi?

C) Odamda çöplere  taham­mül edemiyorum.  

D) Ev  de benim bir parça eşyam  vardı.

  39.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru edatı doğru yazılmıştır?
A) Onu daha önce de aramışmıydınız?
B) Yaz için bir gezi planınız var mı?
C) Kardeşinizi yalnızmı bıraktınız?
D) Gözlüklerinizimi kaybettiniz?

  40.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
A) Evden çıkar çıkmaz onunla karşılaşmayayım mı            

B) Hemen ondan özür dile
C) Biraz yalnız kalmak istediğini söyledi
D) Bugüne kadar hiç çalıştın mı

1b
2c
3d
4d
5d
6a
7b
8b
9d
10c
11b
12b
13d
14a
15d
16c
17a
18c
19a
21.A
22.B
23.B
24.C
25.D
26.D
27.C
28.A
29.B
30.C
31.B
32.A
33.D
34.A
35.D
36.A
37.C
38.D
39.B
40.C

                   

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!