6.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

6.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Peygamber ve İlahi Kitap İnancı
31 Temmuz 2022 22:14
36
A+
A-

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 1. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 2. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

KİTAP ÇEKİLİŞLERİNİN YAPILACAĞI GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Allah’ın (c.c.) Elçileri:

Peygamberler Allah’tan (c.c.) vahiy alıp bunu insanlara bildiren kişiye peygamber; vahyi iletme, açıklama görevine de peygamberlik denir.

Nübüvvet ve risâlet kavramları da genel olarak peygamberlik anlamına gelmektedir.

Peygamberlere iman, dinimizin inanç esaslarından biridir.

Rabbimiz, insanlar arasından elçi olarak görevlendirdiği peygamberlerden 25 tanesinin ismini Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir.

Peygamberlerin Özelliklerini ve Görevleri
Peygamberlerin ortak nitelikleri; doğru olmak (sıdk), güvenilir olmak (emanet), akıllı ve zeki olmak (fetanet), günah işlemekten korunmuş olmak (ismet) ve Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek (tebliğ) olmak üzere beş esastan oluşur.

Yüce Allah (c.c.), buyruklarını insanlara ulaştırması için seçtiği elçilerine birtakım görevler vermiştir.

Bu görevler şunlardır: İletme, açıklama, uygulama ve davettir.

Allah (c.c.) peygamberlerini desteklemek için onlara olağanüstü olaylar demek olan mucizeler vermiştir.

Peygamberler İnsanlar İçin En güzel Örnektir
Rabbimiz, elçilerini insanlara örnek olmaları için göndermiştir.

Peygamberlerin hepsi güzel ahlakın her alanında örnek olmakla beraber bazı özellikleriyle ön plana çıkmışlardır. Örneğin; Hz. Eyüp (a.s.) sabırla özdeşleşmiştir.

Hz. Yusuf (a.s.) iffetle anılır olmuştur. Âlemlere rahmet son peygamber Hz. Muhammed
(s.a.v.) cesaret ve kararlılığı ile yer etmiştir gönüllerimizde.

Peygamberlerin her biri güzel davranışlarıyla Rabbimizin övgüsüne mazhar olmuşlardır.

Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı
Allah’ın (c.c.) insanlara bildirdiği bu ilahî bilgiye vahiy denir.

Vahyin gönderiliş amaçları; tevhidi bildirmek, kulluk görevinin hatırlatılması, insanın yalnızca akılla ulaşamayacağı konularda insanı bilgilendirmektir.

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

İlahi Kitaplar
Allah’ın (c.c.) peygamberlerine indirdiği vahyin bütününe de ilahi kitap denilmektedir.

İlahi kitaplar dört tanedir:

Tevrat, Hz. Musa’ya (a.s.); Zebur, Hz. Davud’a (a.s.); İncil, Hz. İsa’ya (a.s.) ve son ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilmiştir.

Kur’an-ı Kerim, hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmıştır. Kültürümüzde Kur’an-ı Kerim’in apayrı bir yeri vardır.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)
Hz. Âdem (a.s.) yeryüzündeki tüm insanların ilk atası ve ilk peygamberdir.
Kur’an-ı Kerim ve sahih hadislere göre Allah (c.c.) Hz. Âdem’i (c.c.) topraktan yaratmıştır.

Allah (c.c.) Hz. Âdem (a.s.) ve eşini cennete yerleştirmiş ve yalnızca bir ağaca yaklaşmamaları konusunda uyarılmışlardır.

İblis’in vesvesesiyle hataya düşüp cennetten çıkarılmışlar ve yeryüzünde yaşam sürmeye başlamışlardır.

Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları
Kunut, vitir namazının son rekâtında rükûdan önce yapılan duanın adıdır.


Okunuşu: Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk.

Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük.

Ve nahleu ve netrükü men yefcürük.


Anlamı: Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz.

Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.

Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz.

Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz.

Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.


Okunuşu: Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd. Ve ileyke nes’â ve nahfid. Nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bilküffâri mülhık.
Anlamı: Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz.

Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz.

Yalnız senin için çabalarız ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız.

Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.

Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!