6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Ticaret Yolları Testi

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Ticaret Yolları Testi
27 Kasım 2022 19:49
33
A+
A-

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 1. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 2. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

KİTAP ÇEKİLİŞLERİNİN YAPILACAĞI GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1) İpek Yolu doğuda Çin’i, Asya üzerinden Anadolu ve Avrupa’ya bağlayan tarihî kervan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola “İpek Yolu” adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arasında etkileşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur.
Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?
A) Bu yol ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?
B) İpek Yolu’nda daha çok hangi ürün taşınmaktadır?
C) İpek Yolu hangi güzergahta işlemektedir?
D) Bu yola İpek Yolu denilmesinin sebebi nedir?


2) Aşağıdakilerden hangisi tarihî İpek Yolu için söylenemez?
A) İpek Yolu Çin’den başlayıp Avrupa’ya uzanan ticaret yoludur.
B) İpek Yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticaret yoludur.
C) Türk-Çin mücadelesinin nedenlerinden biridir.
D) Doğu ile batı arasında bir kültür köprüsü olmuştur.


3) Türk devletlerinin İpek Yolu’na egemen olma isteğinin gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Ekonomik gücü arttırma
B) Ülke sınırlarını koruma
C) Türk kültürünü yayma
D) Türk siyasi birliğini sağlama

4) İpek Yolu’nda ipeğin yanı sıra el dokumaları, değerli taşlar, kürk, tahıl, cam, yağ, bal, fildişi gibi ürünler de kervanlar aracılığıyla taşınıyordu.
Bu bilgiye göre, İpek Yolu’nda taşınan ürünlerin öncelikle hangi alanla ilgili olduğu söylenebilir?
A) Dini

B) Siyasal
C) Ekonomik

D) Askeri


5) İpek Yolu’na hâkim olma mücadelesi, özellikle aşağıdaki hangi iki toplumun savaşlarının temel nedenini oluşturmuştur?

A) Türk – Çin

B) Türk – Rus
C) Arap – Bizans

D) Çin – Rus


6) İpek Yolu, Çin’in Şian kentinden başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan önemli ticaret yollarından biridir. Bu yolda ipek ticaretinin yanı sıra değerli taşlar, porselen, yağ, tahıl gibi değişik ürünler de taşınmış; bu yol üzerindeki şehirler, ülkeler zenginleşmiştir. Bu yola egemen olabilmek için devletler birbirleri ile sürekli mücadele etmişlerdir. İpek Yolu, ayrıca Doğu ve Batı kültürü arasında köprü görevi de görmüştür.

Verilen bilgilere göre, İpek Yolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kültürler arası etkileşimi sağlamıştır.
B) Tarih boyunca Çin hâkimiyetinde kalmıştır.
C) Egemen olan devletleri ekonomik olarak güçlü kılmıştır.
D) Devletlerarasında hâkimiyet mücadelesine neden olmuştur.

7)

• İpek, kürk, değerli taş ticareti yapılmıştır.
• Doğu kültürü ile Batı kültürünün kaynaşmasını sağlamıştır.
• Hun Devleti döneminde denetimi Asya Hun Devleti’ne geçmiştir.

Özellikleri verilen ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İpek Yolu

B) Baharat Yolu
C) Kral Yolu

D) Mezopotamya


8) Tarihî İpek Yolu’ndan yalnızca tüccarlar değil; yol üzerindeki ülkeler, şehirler hatta köyler büyük kazançlar elde ettiler. Tüccarlar yolculukları sırasında uğradıkları ülkelerin, şehirlerin ve köylerin dillerini, sanatlarını, yemeklerini, kıyafetlerini öğrenmiş ve başka ülkelere tanıtmışlardır.
Bu parçada İpek Yolu’nun;
I. Kültür
II. Ekonomi
III. Savunma

alanlarından hangilerine etkisinden söz edilmiştir?
A) I ve II.

B) Yalnız I.
C) II ve III.

D) I, II ve III

9) İlk Türk devletleri döneminde İpek Yolu’na hâkim olmak için önemli mücadelelere girişmişlerdir. İpek yoluna hâkim olan devlet, ekonomik alanda Orta Asya’nın en güçlü devleti haline gelmiştir. Bunun yanında İpek Yolu doğubatı kültürünün kaynaşmasında büyük öneme sahiptir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İpek Yolu devletlerin ekonomisini olumlu yönde etkilemiştir.
B) İpek Yolu önemli bir zenginlik kaynağıdır.
C) İpek Yolu üzerinde yoğun bir kültürel etkileşim yaşanmıştır.
D) İpek Yolu, her zaman Türklerin denetiminde olmuştur.

10)

1. Buhara

2. Kaşgar

3. Semerkant

4. Medine
Yukarıdakilerden hangileri, tarihî “İpek Yolu” güzergâhında yer alan şehirlerdendir?
A) Yalnız 1

B) Yalnız 2
C) 1, 2 ve 3

D) 1, 3 ve 4

Cevap Anahtarı için Tıklayınız

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!