7.Sınıf 1.Ünite İletişim Özgürlüğü Ders Notu

7.Sınıf 1.Ünite İletişim Özgürlüğü Ders Notu
21 Eylül 2022 13:05
66
A+
A-

Sen Dili:

 • Suçlayıcıdır.
 • Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.
 • Kişiye anlaşılmadığını hissettirir.
 • Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir.
 • Neye kızıldığının anlaşılmamasına neden olur.
 • Kişiyi incitir, kırar.
 • Kişinin direnmesine, yani savunucu iletişime neden olur. Savunucu iletişim ise iletişimin içerik düzeyinden ilişki düzeyine geçmesine, ilişkinin bir savaş, bir kazanma sorununa dönüşmesine neden olacağı için öğretimin asıl amacına ulaşmasını engelleyecektir.
  Ben Dili:
 • Savunmaya itmez.
 • Suçluluk hissettirmez.
 • Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur.
 • Ben iletisi alan kişi başkalarını düşünmeyi de öğrenir.
 • Yakınlaşmayı sağlar.
 • Anlaşmazlıkları azaltır.
 • Konuşan kişiyi rahatlatır.
 • MEDYA VE İLETİŞİM
  Günümüzde büyük kitlelere ulaşabilen radyo, gazete, dergi, internet (Genel Ağ) ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarına verilen genel ad medya terimiyle ifade edilmektedir.
 • Kitle İletişim Araçları ve Medyanın Olumsuz Yönleri;
  *Kişiler arası ilişkilerde yüz yüze etkileşimi bir anlamda ortadan kaldırdığı için sosyalleşmeyi engeller.
  *Uzun süre takip edildiği durumlarda sağlık sorunlarına yol açabilir. (Göz bozukluğu gibi)
  *Kontrolü sağlanmazsa zaman kaybına yol açan araçlar haline gelebilirler.
  *Özellikle küçük yaştaki insanlarda şiddet, sihir, cinsellik gibi içerikli programlar ruhsal bozukluklara yol açabilir.
 • Kitle İletişim Araçları ve Medyanın Olumlu Yönleri;
  *Eşitlik, Özgürlük, demokrasi gibi kavramlar yaygınlaşır
  *İnsanların eğlenmesini, bilgi edinmesini, eğitilmesini sağlar.
  *İnsanların saygılı ve bilinçli olmasını sağlar
 • Kamuoyu oluşmasını sağlar
 • İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ
  Kitle İletişim Özgürlüğü: düşüncelerin, olayların, haberlerin ve bilginin kitle iletişim araçları ile serbest bir şekilde ulaşılması ve paylaşılmasıdır
 • Özel Hayatın Gizliliği: Anayasamızın 20. maddesine göre; ‘’Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.’’
 • Haberleşme Özgürlüğü: Anayasamızın 22. maddesine göre; ‘’Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir.
  Haberleşmenin gizliliği esastır.’’ Haberleşme özgürlüğümüzü kullanırken kitle iletişim araçlarından yararlanırız.
  Ayrıca, sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan Doğru
 • Bilgiye Ulaşma
  Hakkımız da bulunmaktadır.
 • Düşünce Özgürlüğü: Anayasamızın 26. maddesine göre; ‘’Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.’’ Bu kanun sayesinde düşüncelerimizi ve görüşlerimizi kitle iletişim araçları ile açıklama özgürlüğüne sahibiz.
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK): Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla radyo ve televizyonların yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kuruldur.
 • Tekzip: Yalanlama, düzenleme ve düzeltme demektir.
  Herhangi bir kişi veya bir kurum hakkında herhangi bir basın yayın organında gerçeğe aykırı, asılsız bir haber ve bilgi yayınladığı zaman o kişi veya kuruluşun isteği üzerine direkt veya mahkeme kararıyla dolaylı yönden o basın yayın kuruluşunun yanlış, asılsız ve gerçeğe aykırı
  haberi, bilgiyi yalanlama ve düzeltme yayınına tekzip denir.
 • Sansür: Gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayının yasaklanmasıdır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!