7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite Özeti Birey ve Toplum

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite Özeti Birey ve Toplum
12 Eylül 2022 15:05
419
A+
A-

7.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.
Her canlı değişik yöntemlerle iletişim kurar, Örneğin hayvanlar kimi zaman birbirlerini koklayarak kimi zaman da çeşitli sesler çıkartarak iletişim kurarlar.

Diğer canlılardan farklı olarak insanlar konuşma ve dinleme yeteneğine sahip olduğundan iletişimi geliştirme şansına sahiptir.

Başlıca İletişim Yolları:
1- Sözlü İletişim: Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişimdir.
2- Yazılı İletişim: Yazı yoluyla sağlanan iletişimdir. Not, mektup, gazete, dergi ve kitaplardaki yazılar veya yazılı işaretler aracılığı ile yapılan iletişimdir.
3- Sözsüz İletişim: Jest, mimik ve çeşitli hareketlerle Sağlanan iletişimdir.
Jest; İletişim yaparken kullandığımız el, kol ve baş hareketleridir.
Mimik yüzümüzdeki ifadelerdir.

ETKİLİ İLETİŞİM
Etkili bir iletişimde dikkat edilmesi gerekenler
1-Bireyin Kendini Tanıması: Kendisini tanıyan ve sahip olduğu özelliklerin farkında olan bir kişi çevresindeki insanları daha kolay algılar ve tanır, onlarla daha kolay ve uyumlu bir iletişim sağlar.
2-Etkili Anlatım: Karşımızdaki insanlarla konuşurken;
– Konuşurken doğal olmalıyız, yapmacık konuşma ve hareketlerden kaçınmalıyız,
– Dinleyici ile göz teması kurarak onun zihnine ve gönlüne girmeye çalışmalıyız, ona pozitif enerji vermeye çalışmalıyız,
– Ses tonumuzu sürekli olarak konuşmamızın içeriğine göre ayarlamalıyız, tek düze bir konuşma insanın dikkatini çekmez.
– Kullandığımız kelime ve cümlelerin karşımızdaki insanların anlayabileceği düzeyde olmasına dikkat etmeliyiz,
– Jest ve mimiklerimizi, bedenimizi konuşmamızın içeriğine
uygun olarak kullanmalıyız,
– Konuşma süresini uzun tutarak dinleyenleri sıkmamalıyız.

3-Etkili Dinleme: Etkili bir dinleme yapabilme için;
– Konuşmacı ile göz teması sağlamalıyız,
– Kendimizi rahat ve hafif tutmalıyız,
– Karşımızdaki insan konuşurken “evet”, ”demek öyle”, ”gerçekten mi?” gibi tepkiler vererek onu dinleme isteğimizin olduğunu ona hissettirmeliyiz,
– Konuşmacıyı dinlerken empati kurmalı, kendimizi onun yerine koymalıyız,
– Asla konuşmacının sözlerini kesmemeliyiz, sorularımızı ve eleştirilerimizi sona saklamalıyız,
– Dikkat dağıtacak davranışlardan kaçınmalıyız, dikkat dağıtacak unsurları da ortadan kaldırmalıyız.
4-Empati Kurma: Bir insanın kendini karşındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamaktır. Dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden, yani onun penceresinden görmeye çalışmak demektir. Bir başka deyişle kendimizi onun yerine koymak demektir.
Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.

OLUMLU OLUMSUZ İLETİŞİM
Olumlu İletişim Davranışları
1-Empati Kurma
2-Etkili Dinleme
3-Gülümsemek
4-Saygılı olmak
5-Kendini ifade Etmek
6- Göz Teması

Olumsuz İletişim Davranışları:
1-Karşımızdaki insanı yönlendirmeye çalışmak.
2-Eleştirmek, suçlayıcı davranmak ve yargılamak.
3-Çok veya alakasız sorular sormak.
4-Teselli etmek, konuyu değiştirmeye çalışmak.
5-Argo kullanmak, lakap takmak
6-Kendi düşüncelerimizi tek doğru olarak kabul etmek, başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermemek.
7-Ön yargılı davranmak.
8-Sözünden dönmek, alay etmek, oyalayıcı davranmak.

SEN DİLİ – BEN DİLİ
Sen Dili:

 • Suçlayıcıdır.
 • Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.
 • Kişiye anlaşılmadığını hissettirir.
 • Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir.
 • Neye kızıldığının anlaşılmamasına neden olur.
 • Kişiyi incitir, kırar.
 • Kişinin direnmesine, yani savunucu iletişime neden olur. Savunucu iletişim ise iletişimin içerik düzeyinden ilişki düzeyine geçmesine, ilişkinin bir savaş, bir kazanma sorununa dönüşmesine neden olacağı için öğretimin asıl amacına ulaşmasını engelleyecektir.
  Ben Dili:
 • Savunmaya itmez.
 • Suçluluk hissettirmez.
 • Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur.
 • Ben iletisi alan kişi başkalarını düşünmeyi de öğrenir.
 • Yakınlaşmayı sağlar.
 • Anlaşmazlıkları azaltır.
 • Konuşan kişiyi rahatlatır.
 • MEDYA VE İLETİŞİM
  Günümüzde büyük kitlelere ulaşabilen radyo, gazete, dergi, internet (Genel Ağ) ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarına verilen genel ad medya terimiyle ifade edilmektedir.
 • Kitle İletişim Araçları ve Medyanın Olumsuz Yönleri;
  *Kişiler arası ilişkilerde yüz yüze etkileşimi bir anlamda ortadan kaldırdığı için sosyalleşmeyi engeller.
  *Uzun süre takip edildiği durumlarda sağlık sorunlarına yol açabilir. (Göz bozukluğu gibi)
  *Kontrolü sağlanmazsa zaman kaybına yol açan araçlar haline gelebilirler.
  *Özellikle küçük yaştaki insanlarda şiddet, sihir, cinsellik gibi içerikli programlar ruhsal bozukluklara yol açabilir.
 • Kitle İletişim Araçları ve Medyanın Olumlu Yönleri;
  *Eşitlik, Özgürlük, demokrasi gibi kavramlar yaygınlaşır
  *İnsanların eğlenmesini, bilgi edinmesini, eğitilmesini sağlar.
  *İnsanların saygılı ve bilinçli olmasını sağlar
 • Kamuoyu oluşmasını sağlar
 • İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ
  Kitle İletişim Özgürlüğü: düşüncelerin, olayların, haberlerin ve bilginin kitle iletişim araçları ile serbest bir şekilde ulaşılması ve paylaşılmasıdır
  Özel Hayatın Gizliliği: Anayasamızın 20. maddesine göre; ‘’Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.’’
  Haberleşme Özgürlüğü: Anayasamızın 22. maddesine göre; ‘’Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir.
  Haberleşmenin gizliliği esastır.’’ Haberleşme özgürlüğümüzü kullanırken kitle iletişim araçlarından yararlanırız.
  Ayrıca, sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan Doğru Bilgiye Ulaşma
  Hakkımız da bulunmaktadır.
  Düşünce Özgürlüğü: Anayasamızın 26. maddesine göre; ‘’Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.’’ Bu kanun sayesinde düşüncelerimizi ve görüşlerimizi kitle iletişim araçları ile açıklama özgürlüğüne sahibiz.
  Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK): Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla radyo ve televizyonların yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kuruldur.
  Tekzip: Yalanlama, düzenleme ve düzeltme demektir.
  Herhangi bir kişi veya bir kurum hakkında herhangi bir basın yayın organında gerçeğe aykırı, asılsız bir haber ve bilgi yayınladığı zaman o kişi veya kuruluşun isteği üzerine direkt veya mahkeme kararıyla dolaylı yönden o basın yayın kuruluşunun yanlış, asılsız ve gerçeğe aykırı
  haberi, bilgiyi yalanlama ve düzeltme yayınına tekzip denir.
  Sansür: Gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayının yasaklanmasıdır.

7.SINIF İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!