7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Kültür ve Miras Beylikten Cihan Devletine

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Kültür ve Miras Beylikten Cihan Devletine
19 Kasım 2022 01:05
19
A+
A-

BEYLİKTEN CİHAN DEVLETİNE

Oğuzların Kayı Boyuna mensup olan Osmanlılar, 13.yüzyılda tüm Asya’yı kavuran Moğol istilasından kaçan beyliklerdendir.

İlk olarak Ankara Karacadağ’a yerleşen Kayılar, daha sonra Anadolu Selçukluları tarafından Söğüt uç beyi olarak Söğüt ve Domaniç çevresine yerleştirilirler.evdekihocam.com

Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle başa geçen Osman Bey 1299’da aşireti beyliğe çevirir

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNU VE YÜKSELİŞİNİ KOLAYLAŞTIRAN NEDENLER

-Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanlarda kuvvetli bir devletin olmaması

-Anadolu ve Balkanlardaki devlet ya da beyliklerin birbirleriyle sürekli çatışma halinde olması

-Osmanlıların Bizans’a karşı mücadele vermeleri

-Osmanlıların ele geçirdikleri yerlerde adil ve hoşgörülü bir yönetim kurmaları, buralardaki halkın din, dil ve kültürlerine karışmamaları evdekihocam.com

-Osmanlıların ele geçirdikleri yerlerdeki halkın güvenliğini sağlamaları, ekonomik durumlarını iyileştirmeleri

-Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in Ahi Şeyhi Edebali’nin kızıyla evlenmesi, böylece Ahilerin desteğini sağlaması

-Anadolu’daki beyliklerin kendi aralarında mücadele ederken Osmanlı Devleti’nin Bizans’a karşı mücadele vermesi bu durumun da Osmanlı Devleti’nin gelişmesini sağlaması

NOT: Osmanlı Devleti resmen 1299 tarihinde Osman Bey tarafından kurulmuş ve devlet kurucusunun ismini almıştır.

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ (1299-1453)

OSMAN BEY DÖNEMİ (1281 – 1324)

1-Bizans’tan İnegöl, Yarhisar, Karacahisar, Bilecik, Mudurnu ve Yenişehir’i aldı.

2-Başkenti Bilecik’e taşıdı.

3-Bizans’a karşı Koyunhisar Savaşı’nı (1302) kazandı (İlk Osmanlı Bizans Savaşı)

4-İlk Osmanlı parasını bastırdı.

ORHAN BEY DÖNEMİ (1324 – 1362)

1-Orhan Bey Bursa’yı fethederek başkent yapmıştır.(1326)

2- Orhan Bey 1329’da Bizans’la yaptığı Palekanon (Maltepe) Savaşı’ nı kazanmış ve İznik’i almıştır (1330).

3- 1345’te Karesioğulları Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. Karesioğulları ile Balıkesir, Manyas ve Kapıdağı Osmanlı’ya katıldı ve Ege Denizi’ne ulaşıldı. Karesioğulları’nın donanması, Osmanlı Devleti donanmasının

temelini oluşturdu.

4-Osmanlı Devleti Bizans’ı Bulgar işgaline karşı koruduğundan Bizans Devleti ödül olarak Çimpe Kalesi’ni Osmanlı Devleti’ne vermiştir. (1353)

5-Çimpe Kalesinin alınmasıyla ilk kez Rumeli’ye geçilmiştir.

Orhan Bey Dönemi’ndeki Teşkilatlanma Çalışmaları Şunlardır:

*Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu

*Ele geçirilen yerlere kadı ve subaşılar atandı.

*İlk kez divan teşkilatı kuruldu.

*İlk kez vezir atandı.

*İznik’te ilk medrese açıldı.

*Karamürsel’de ilk kez tersane kuruldu.

I. MURAT (HÜDAVENDİGAR) DÖNEMİ (1362-1389)

1-Bizans ve Bulgarlar’a karşı yapılan Sazlıdere Savaşı kazanıldı ve Edirne fethedildi (1363).

2-Edirne başkent yapıldı.

3- Haçlılarla Sırp Sındığı Savaşı (1364) yapıldı

* Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla yaptığı ilk savaştır. Haçlılar yenildi.

4-Germiyanoğullarından çeyiz olarak Kütahya ve Simav dolayları alındı.

5-Hamitoğullarından para karşılığında Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, İsparta ve Seydişehir dolayları satın alındı.

6- I. Kosova Savaşı (1389)

Haçlı ordusunu Osmanlı Devleti I. Kosova Savaşı’nda mağlup etti

Haçlı ordusu ile yapılan ilk büyük meydan savaşı kazanıldı.

** I. Murat savaş sonrası bir Sırplı tarafından şehit edildi.

* İlk kez Acemi oğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.

*İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.

I. BEYAZIT (YILDIRIM) DÖNEMİ (1389-1402)

1-İstanbul ilk kez karadan ve denizden kuşatıldı. Ancak başarı olunamadı.

2-Bizans’ın Haçlılardan yardım istemesi üzerine İstanbul kuşatması kaldırıldı ve Niğbolu Savaşı yapıldı, savaş kazanıldı (1396).

3- Osmanlı sınırları Tuna Nehri’ne kadar ulaştı.

4- Halife tarafından Yıldırım’a “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı verildi.

5- İstanbul Yıldırım Beyazıt tarafından ikinci kez kuşatıldı. Kuşatma için Anadolu Hisarı (Güzelcehisar) inşa edildi.

6- Ankara Savaşı (1402) Osmanlı devleti ile Timur devleti arasında oldu.

Ankara Savaşının Sonuçları:

*Osmanlı yenildi.

*Yıldırım Beyazıt savaştan sonra esir düştü ve kısa süre sonra öldü.

*Fetret Devri Başladı

Anadolu’da siyasi birlik bozuldu.

FETRET DEVRİ (1402 – 1413)

Yıldırım Beyazıt’ın 4 oğlu (Süleyman, Mehmet, Musa, İsa) arasında Ankara Savaşı’ndan sonra taht mücadeleleri başladı. 1402’den 1413’e kadar devam eden kardeşler mücadelesini Mehmet Çelebi kazandı.

I.(ÇELEBİ) MEHMET (1413 – 1421)

1-Kardeşler arasındaki taht mücadelesine son veren Çelebi Mehmet, devleti yıkılmaktan kurtarmıştır. Bu nedenle devletin ikinci kurucusu sayılır.

2-İlk Osmanlı deniz savaşını Venediklilerle yaptı ve savaşı kaybetti.

3-Eflak Beyliği’ne son verdi. Bosna, Osmanlı egemenliğine girdi.

II. MURAT (1421 -1451)

1-İstanbul’u kuşatan ikinci Osmanlı padişahıdır.

2-Avrupalıların haçlı ordusunu oluşturmasını engellemek amacıyla

Edirne – Segedin Antlaşması’nı imzaladı (1444).

3-Haçlılarla yapılan Varna Savaşı’nı (1444) kazandı

4-1448 yılında Haçlılarla yapılan II.Kosova Savaşı kazandı. Böylece;

*Türk hakimiyeti Balkanlarda kesinleşti.

*Haçlılar, Türkler için tehlike olmaktan çıktı.

*Avrupalılar’ın, Türkleri Balkanlar’dan atma ümidi sona erdi.

*Türkler, Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise taarruzdan savunmaya geçti.

OSMANLI DEVLETİNDE TOPLUMSAL YAPI

Osmanlı Devleti’nde toplumsal yapı idari, dini ve meslek açısından olmak üzere üç gruptan oluşmaktaydı

OSMANLI DEVLETİ’NDE DEVLET YÖNETİMİ

DİVAN-I HÜMAYUN

Divan, devlet işlerinin görüşülerek karara bağlandığı en yüksek kuruldu. Divan teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur.

II. Mahmut yaptığı ıslahatlar sırasında Divanı kaldırarak yerine Bakanlar Kurulu’nu kurmuştur. Divan, padişah için danışma meclisi niteliğindedir. Divanın iki özelliği vardır, hem yönetim kurumudur hem

de en yüksek mahkemedir.

DEVŞİRME SİSTEMİ:

Osmanlı Devleti’nde fethedilen yerlerde gayrimüslim ailelerden alınan çocuklar

Müslüman ailelere verilirdi. Bu çocuklar dini ve örfi kuralara uygun şekilde yetiştirilir zeki olanlar Enderun mektebine yönlendirilir.

Diğerleri ise Yeniçeri askeri olarak görev yapardı.

İSKAN POLİTİKASI:

Osmanlı Devleti Balkanlarda kalıcılığı sağlamak ve bu toprakları Türkleştirmek amacıyla

Anadolu’da konar göçer yaşayan Türkmenler buralara yerleştirirdi.

Uygulanan bu siteme İskan Politikası adı verilmekteydi.

İSTİMALET POLİTİKASI:

Osmanlı’da fethedilen yerlerde uygulanan hoşgörü ve adalet politikasıdır. Osmanlı’da topraklar fethedilmeden önce abdal adı verilen derviş kişiler fethedilecek yere gider Osmanlı’nın adalet ve hoşgörü politikasından bahsederlerdi.

Yani topraklardan önce gönüller fethedilirdi.

MİLLET SİSTEMİ:

Osmanlı’da millet ırka göre değil Müslüman ve gayrimüslim olarak iki gruba ayrılırdı.

Gayrimüslimler inançlarını, ibadetlerini özgür bir şekilde yaşayabiliyorlardı.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!