8.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite: Kader İnancı

8.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite: Kader İnancı
23 Şubat 2023 00:51
76
A+
A-

8.Sınıf Tüm Derslerin Paylaşıldığı Whatsapp Grubu İçin Tıklayınız

Kitap Çekilişlerinin Yapılacağı Grubumuza Katılmak İçin Tıklayınız

1. ÜNİTE: KADER İNANCI

Bu sayfada paylaşılan ve 8. Sınıf Din Kültürü dersi kapsamında başarılı olmak isteyen her öğrencinin mutlaka çok iyi bilmesi gereken püf noktalara değinen 1. Ünite Kader İnancı Özet Ders Notları Konu Anlatımı  dokümanları içerisinde;

  • Kaza ve Kader İnancı Konu Anlatımı Özeti
  • İnsanın İradesi ve Kader Özet Ders Notları
  • Kaderle İlgili Kavramlar Konu Özeti
  • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa Ders Notları
  • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı Konu Özeti

1.1. KADER VE KAZA İNANCI

Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır.

Allah Kur’an’da evreni bir sistemle ve plan dâhilinde yarattığını ifade etmektedir. “Biz, her şeyi bir ölçüye (düzene, kadere, plana) göre yarattık.” Evdekihocam.com

Ölçü Nedir?

Ölçü bir şeyin düzenli olması demektir. İçinde yaşadığımız kâinat bir ölçüyle yaratılmıştır. Bilim insanlarının evrenle alakalı ortaya koydukları formüller bunun biricik ispatıdır. Eğer ölçü olmasaydı Allah’ın koyduğu yasalar formüllerle izah edilemezdi.

Örneğin; Kütle ve enerjinin birbirine dönüşebileceğinin kanunu olan E = mc2 gibi

Tesadüf Nedir?

Türk Dil Kurumuna (TDK) göre ihtimallere bağlı, kesin olmayan, değişebilen ve rastlantı anlamlarına gelmektedir. Bir şeyin kendiliğinden olması demektir. Ölçünün zıt anlamlısıdır. Evrende düzensizlik yani tesadüf yoktur. Evdekihocam.com

“Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun?”

Ölçü ile kader, düzen, sistem, denge, kanun, plan ve ahenk aynı anlamdadır. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

Allah her şeyi bir düzene göre yaratmıştır.

Allah her şeyi bir sisteme göre yaratmıştır.

Allah her şeyi bir dengeye göre yaratmıştır.

Allah her şeyi bir kanuna göre yaratmıştır.

Allah her şeyi bir plana göre yaratmıştır.

Allah her şeyi bir ahenge göre yaratmıştır.

Allah her şeyi bir kadere göre yaratmıştır.

Evrendeki Düzene Örnekler:

– Güneşten gelen zararlı (Uv) ışınlarının atmosferdeki ozon (O3) tabakası ile önlenmesi.

– İnsan ve hayvanların yaşamak için (O) oksijene,

– bitkilerin yaşamak için (CO2) karbondioksite ihtiyaçları vardır.

Görüldüğü gibi bitkilerin ve insanların birbirlerine muhtaç yaratılması evrendeki bir ölçünün ifadesidir. Bundan dolayı ağaçlarımıza zarar vermeden dengeyi korumalıyız.

– “Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” Evdekihocam.com

– “Denizde büyük dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun varlığının delillerindendir.”

Bir mimar ev planı yaparken nasıl ki kendi isteklerine göre evin planını yapıyorsa yani evin kaderini belirliyorsa Allah da tıpkı bir mimar gibi bu evrenin kaderini daha evren yaratılmadan kendi isteklerine göre planlamıştır. Yani evrenin kaderini belirlemiştir. Bir evin yapılmadan önceki kaderi işte bu plandır.

Kader ve Kaza

İmanın 6 şartı vardır. Bunlar:

*Allah’a iman *Kitaplara iman

*Meleklere iman

*Ahirete iman

*Peygamberlere iman

*Kader ve Kazaya iman

Kader, sözlükte ölçmek, tayin etmek, gücü yetmek ve kudret anlamlarına gelir.

Kader: Allah’ın evreni yaratmadan, her şeyi önceden planlaması ve bilmesine kader denir. Görüldüğü gibi kaderin tanımında iki önemli kelime vardır. Evdekihocam.com

1. Planlamak

2. Bilmek.

Planlamak ve bilmek birbirinden farklıdır. Kaderin yanlış anlaşılmasının sebebi bu iki kavramın yerlerinin karıştırılmasındandır.

Not: Kader Allah’ın İrade (Dilediğini istemesi), Kudret (Her şeye gücünün yetmesi) ve İlim (Her şeyi bilmesi) sıfatıyla olmaktadır. Çünkü Allah irade sıfatıyla evrenin tamamını planlar ve ilim sıfatıyla da eylemlerimizi bilir. Bunların tamamını yapmaya da kesinlikle gücü yeter.

Not: Cümle içinde kullandığımız –ecek -acak ekleri kaderi belirtir.

Çünkü henüz gerçekleşmemiştir. Örneğin;

Yarın deneme sınavına gireceğim.

Kaza Nedir? Sözlükte hükmetmek, emretmek, ifa etmek, ödemek, kaza etmek, ölçüp biçip yapmak, ihtiyacını gidermek, ölmek ve mahkeme etmek demektir.

Kaza: Allah’ın önceden planladığı ve bildiği kaderin zamanı gelince gerçekleşmesine kaza denir. Kısaca kaderin gerçekleşmesine denir. Şuan evrendemeydana gelen her şey kaderin gerçekleşmesidir yani kazadır. Evdekihocam.com

Not: Kaza Allah’ın Tekvin (Allah’ın yaratması) sıfatıyla meydana gelmektedir.

Not: -dı-di-du-dü-tı-ti-tu-tü-mış-miş-muş-müş-yor ekleri kazayı belirtir. Çünkü gerçekleşmiştir. Örneğin;

Dün deneme sınavına girdim.

Dün kitap ve defter almış.

Kütüphanede kitap okuyorum. Sünnetullah (Evrensel Yasalar)

Allah, evrende koyduğu yasaları Kur’an’da “Sünnetullah” olarak ifade etmiştir. Evrensel Yasalar 3’e ayrılır.

Fiziksel Yasalar, Biyolojik Yasalar, Toplumsal Yasalar Evdekihocam.com

A- Fiziksel Yasalar

Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkiler ile ilgili Allah’ın olmasını istediği prensiplerdir. Yani Allah’ın cansız maddeler üzerinde koyduğu kurallardır, kanunlardır, ölçülerdir, sistemlerdir.

Fiziksel Yasaların Özellikleri

– Allah’ın istemesinin (iradesinin, planlarının) sonucudur.

– Bilim insanları Allah’ın istediği bu sistemi keşfetmeye çalışır.

– Cansız maddelerle yani madde ve enerjiyle ilgilidir.

– Allah’ın sistemi deney ve gözlem yapılarak anlaşılır.

– Allah’ın sistemi her yerde aynı sonucu verir. (evrenseldir)

Fiziksel Yasalara Örnekler

– Dünya’nın kendi ekseninde ve Güneş’in etrafında dönmesi,

– Dünya’nın yer çekimi kanunu, kütle çekim kanunu,

– Yüksek basınçtan alçak basınca doğru akan rüzgârlar,

– Yoğunluk, basınç, kütle ve öz kütle,

– Elektrik yasaları,

– Potansiyel enerji, kinetik enerji ve enerjinin korunumu,

– Termodinamik kanunu, Entropi yasası,

– Suyun kaldırma kuvveti (Arşimet prensibi),

– 100 °C de kaynaması,

– Mıknatıslanma vs.

Fiziksel Yasalarla İlgili Ayetler

“Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.”

“Geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.”

Fiziksel Yasalarla İlgilenen Bilim Dalları

Fizik, Kimya, Coğrafya, Astronomi vb.

B- Biyolojik Yasalar

Canlıların oluşumu, yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili Allah’ın olmasını istediği prensiplerdir. Yani Allah’ın canlı maddeler üzerinde koyduğu kurallardır, kanunlardır, ölçülerdir, sistemlerdir.

Biyolojik Yasaların Özellikleri

– Allah’ın istemesinin (iradesinin, planlarının) sonucudur.

– Bilim insanları Allah’ın istediği bu sistemi keşfetmeye çalışır.

– Canlı varlıklar olan insan, hayvan ve bitkilerin biyolojik özellikleriyle ilgilidir.

– Allah’ın sistemi deney ve gözlem yapılarak anlaşılır.

– Allah’ın sistemi her yerde aynı sonucu verir. (evrenseldir)

Biyolojik Yasalara Örnekler

– Hücrenin oluşumu, bölünmesi, beslenmesi,

– İnsanın embriyodan yaratılışı, Evdekihocam.com

– Bebeğin anne karnındaki oluşum evreleri,

– Sindirim sistemi, boşaltım sistemi,

– Denizde yaşayan balıkların solungaçlarla nefes almaları,

– İnsanların akciğerlerden nefes almaları,

– Çölde yaşayan develerin su ihtiyacı için hörgüçlere sahip olması,

– Etle beslenen hayvanların keskin dişli olması,

– İnsanın hiç yorulmayan ve sürekli çalışan bir kalbe sahip olması,

– Bazı hayvanların kış uykusuna yatmaları vb.

Biyolojik Yasalarla İlgili Ayetler

“(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik…”

“Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice güzel bitkiler yetiştirdik.”

Biyolojik Yasalarla İlgilenen Bilim Dalları

Zooloji, Anatomi, Botanik, Biyoloji, Tıp, Genetik Mühendisliği vb.

C- Toplumsal Yasalar

Toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalardır. Bu yasa insanların psikolojik eğilimleriyle ilgilidir. Allah Kur’an’da toplumsal yasalarla ilgili bir konuyu anlatırken “Sünnetullah”ının değişmediğini ifade etmiştir. “…Sen Allah’ın yasasında (Sünnetullah’ta) hiçbir değişiklik bulamazsın…”

Toplumsal Yasaların Özellikleri

– Allah’ın insanlarda yarattığı duygusal yönelimlerdir.

– Ahlak ve vicdanın özünü oluşturur.

– Sebep ve sonuç ilişkisine dayanır.

– Deney yapılamaz ama gözlem yapılabilir.

– Her toplumda aynı sonucu vermez.

– Kesin ve evrensel değildir. İstisnaları vardır.

Toplumsal Yasalara Örnekler

– Annenin evladına şefkat duyması,

– Adaletin olduğu toplumlarda huzurun artması,

– Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluğun azalması,

– Baskı, savaş, işkence ve kuraklık sonucu insanların göç etmeleri, (Hicret olayı ve Kavimler göçü gibi)

– Hırsızlık olan yerde güven ortamının azalması,

– Zulme uğramış mazlumlara yardım edilmesi,

– Hüzünlü müzik dinlediğimizde hüzünlenilmesi gibi vb.

Toplumsal Yasalarla İlgili Ayetler

“Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?”

“(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)…”

Toplumsal Yasalara Uymanın Faydaları

– İnsanların geçmiş milletlerden ibret almalarını sağlar,

– Tarih bilincini geliştirir, Evdekihocam.com

– Bireyleri ve toplumları ahlaki davranmaya sevk eder,

– Toplumların bir arada yaşamalarını sağlar,

– İnsanların iletişim becerisini artırır ve empati duygularını geliştirir,

– Problemlere karşı önlem alınmasını sağlar,

– Bunun sonucunda insanlar huzurlu olmaya başlarlar,

– Birey ve toplum bu yasayla kendini gerçekleştirir.

Ayet’el-Kürsi Anlamı ve Okunuşu İçin Tıklayınız

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!