8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları
1 Nisan 2023 19:25
158
A+
A-

 

8.Sınıf Tüm Derslerin Paylaşıldığı Whatsapp Grubu İçin Tıklayınız

Kitap Çekilişlerinin Yapılacağı Grubumuza Katılmak İçin Tıklayınız

 

8. Sınıf

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EVDEKİHOCAM.COM 8.SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
PUAN:
AD-SOYAD       : SINIF-NO          :
 1. Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluğa doğru ise ‘’D’’ yanlış ise ‘’Y’’ harfini yazınız. (2X5=10puan)
 2. (…….) Kabotaj Kanunu, milliyetçilik ilkesine uygun bir inkılaptır.
 3. (…….) Toplumda ayrıcalık belirten unvanların yasaklanması halkçılık ilkesinin gereğidir.
 4. (…….) Özellikle 1929 ekonomik buhran ülkemizde devletçilik ilkesini zorunlu hale getirmiştir.
 5. (…….) Devlet yönetiminde akıl ve bilimin esas alınması inkılapçılık ilkesinin gereğidir.
 6. (…….) Medeni Kanun’la toplumsal ve ekonomik alanda kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.
 • Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. (3X6=18puan)
Tekke ve zaviyeler
Medreseler
Toplumsal
Seçme-Seçilme
Halifeliğin Kaldırılması
Siyasi
Saltanat
Boşanma
Monarşi
Saltanatın Kaldırılması
 1. Laiklik alanında yapılan ilk inkılap…………………………………………………………….
 2. Yönetimin babadan oğula geçtiği sistem………………………………………………….
 3. Medeni Kanun’la kadınlar……………………………………………………hakkını elde etmiştir.
 4. Tekke ve zaviyelerin kapatılması ……………………..alanda yapılan bir yeniliktir.
 5. Halkın dini duygularının kullanılmasını engellemek amacı ile………………………………………kapatılmıştır.
 6. Saltanat ve Halifeliğin ayrılması hangi ilkeye uygundur? (Yazınız)……………………………………………

Her Test sorusu 6 puan değerindedir.

1) 

 1. Türk Tarih Kurumunun açılması
 2. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 3. Soyadı Kanununun kabul edilmesi

Bu inkılapların aşağıdaki ilkelerle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

                           I             II           III

 1. Milliyetçilik –Laiklik-Halkçılık
 2. Halkçılık-Devletçilik-İnkılapçılık
 3. Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik-Devletçilik
 4. Milliyetçilik-Cumhuriyetçilik-Laiklik

2) ‘’Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, çıkar ve hürriyeti eşittir.’’ 

Mustafa Kemal Atatürk

       Yukarıdaki söz hangi ilkeyle ilişkilendirilebilir?                                         

 1. Laiklik
 2. Halkçılık
 3. Milliyetçilik
 4. Cumhuriyetçilik

3)   8/A sınıfı öğrencisi Mehmet, evlerinin bulunduğu mahallede gezerken, mahallelerinde cami, kilise ve havra gibi ibadet yerlerinin olduğunu görür.

Mehmet’in gördüğü bu durum, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 1. Cumhuriyetçilik
 2. Milliyetçilik
 3. Devletçilik
 4. Laiklik

4) Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı birleştirici, kaynaştırıcı ve eşitlikçidir. Toplum içinde sınıf ve zümre ayrımına karşı çıkar. Dil, din, ırk farkı gözetmeksizin vatandaşların eşit haklara sahip olduklarını savunur.

Buna göre Atatürk milliyetçiliği aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

 1. Din birliği
 2. Milli egemenliği
 3. Üstün millet anlayışını
 4. Milli birlik ve beraberliği

5) Cumhuriyetçilik halkın kendini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.

Buna göre;

 1. TBMM’nin açılması
 2. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
 3. Saltanatın Kaldırılması
 4. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

gelişmelerinden hangileri Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir?

 1. I ve II
 2. I ve III
 3. II ve IV
 4. III ve IV

6)

 • Saltanatın kaldırılması
 • TBMM’nin açılması
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi

Yukarıda verilen inkılapların yapılmasının ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Ulusal egemenliği sağlamak
 2. Hukuk birliğini gerçekleştirmek
 3. Devlet kurumlarını laikleştirmek
 4. Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek

7) ‘’Osmanlı Devleti’nden kalma eğitim kurumları incelendiğinde dini eğitim veren medreseler, batı tarzında eğitim veren mektepler ve azınlıklar ile yabancılara ait okullar bir arada bulunmaktaydı. Eğitimdeki bu çok başlılık nedeniyle öğrenciler farklı dünya görüşlerine sahip kişiler olarak yetişiyorlardı.’’

Bu bilgi aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

 1. Kabotaj Kanunu’nun egemenlik haklarımız açısından önemini açıklayınız?
 2. Medeni Kanun’un çıkarılma gerekçeleri nelerdir?
 3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu neden kabul edildi?
 4. Harf inkılabı niçin yapıldı?

8) ‘’Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir.’’

Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

 1. Maarif Kongresi toplanmıştır
 2. Türk Dil Kurumu kurulmuştur
 3. Tekalif-i Milliye Emirleri yayımlanmıştır
 4. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir

9) Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’deki yüksek öğretimi incelemesi ve bir reform tasarısı hazırlaması için İsviçre’den Prof. Dr. Albert Malche davet edilmişti. Albert Malche bir rapor hazırlayarak Atatürk’e sunmuştu. Malche’nin hazırladığı raporu titizlikle inceleyen Atatürk düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir. ‘’Bir milleti ancak ve ancak o o milletin içinden çıkanlar yükseltebilir…Bir yabancı alimin fikirlerinden, görüşlerinden ve tetkiklerinden istifade edeceğiz fakat asıl çareyi, asıl kararı kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.’’

Atatürk bu parçada geçen sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

A) Milliliğe               B) Gelenekçiliğe

C) Uzlaşmacılığa     D) Eşitlikçiliğe

10)

 • Şapka Kanunu’nun çıkarılması
 • Uluslararası rakamların kabul edilmesi
 • Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
 • Miladi takvimin kabul edilmesi

Yukarıda verilenler hangi kavram doğrultusunda yapılmıştır?

 1. Demokratikleşme
 2. Milli egemenlik
 3. Çağdaşlaşma
 4. Milli bağımsızlık

11) 5 Aralık 1934 tarihinde kabul edilen yasa ile Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenemez?

 1. Demokrasinin gelişmesine
 2. Kadın erkek eşitliğine
 3. Kadınların devlet yönetimine katılmasına
 4. Din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasına

12)

 • 1 Ocak 1926’dan itibaren miladi takvim kullanılmaya başlandı
 • 20 Mayıs 1928’de uluslararası rakamlar kabul edildi
 • 26 Mart 1931’de ağırlık ölçü birimi olarak kilogram, uzunluk ölçü birimi olarak metre kabul edildi.

Ülkemizde yapılan bu yeniliklerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yerli üretimi özendirmek
 2. Milli iradeyi gerçekleştirmek
 3. Laiklik anlayışını yerleştirmek
 4. Uluslararası ilişkileri kolaylaştırmak
-Sosyal Bilgiler Öğretmeni       Başarılar dilerim J                 Süreniz: 40DK 

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları İçin Tıklayınız

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Cevapları İçin Tıklayınız

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!