6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Cevap Anahtarlı)

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Cevap Anahtarlı)
30 Ekim 2022 01:33
47
A+
A-

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 1. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 2. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

KİTAP ÇEKİLİŞLERİNİN YAPILACAĞI GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ADI
SOYADI     SINIFI
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI – – – – ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIFLAR I. DÖNEM I. YAZILI SINAVISINAV NOTU

SORULAR

1. BÖLÜM (10 PUAN)

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

(     ) Nübüvvet sözcüğü peygamberlik görevini ifade etmektedir.

(     ) Hz. Lokman (a.s.) kendisine suhuf verilen bir peygamberdir.

(     ) Gönderilen peygamberlerin tümüne Kur’an’da yer verilmiştir.

(     ) Kur’an-ı Kerim’de her topluma uyarıcı gönderildiği belirtilmiştir.

(     ) Mucizeler sadece peygamberler tarafından gösterilen olaylardır.

2. BÖLÜM (20 PUAN)

Peygamberlerin aşağıda verilen özellikleri ilgili kavramlarla eşleştiriniz.

(     ) Keskin bir zekâya sahiptirler.1. Sıdk
(     ) Günah işlemekten uzak dururlar.2. İsmet
(     ) Yalan söylemekten uzak dururlar.3. Tebliğ
(     ) Allah’ın (c.c.) mesajlarını insanlara iletirler.4. Emanet
(     ) İnsanların kendilerine güvendiği kimselerdir.5. Fetanet

3. BÖLÜM (20 PUAN)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

( önce – sonra – İbrahim – Yunus – Üzeyr – sabrı – adaleti – risalet – vahiy )

1. Hz. Eyüp (a.s.) ………………………..…… ile tanınan bir peygamberdir.

2. ………………………..…… kendisine suhuf verilen peygamberlerden biridir.

3. Peygamberlik görevi için ………………………..…… kavramı kullanılmaktadır.

4. Tevrat ve Zebur İncil’den ………………………..…… gönderilen kutsal kitaplardır.

5. Peygamber olup olmadığı net bilinmeyen kimselere ………………………..…… örnek verilebilir.

4. BÖLÜM (50 PUAN)

 1. Peygamberler Allah’ın (c.c.) vahyettiği mesajları insanlara eksiksiz bir şekilde aktarırlar.

Peygamberlerin bu özelliği

I.   Tebliğ

II.  İsmet

III. Fetanet

sıfatlarından hangileri ile belirtilir?

A) Yalnız I                                B) Yalnız II

C) I ve II                                   D) II ve III

 • Peygamberlerin “fetanet” sıfatına aşağıdakilerden hangisi doğrudan örnek olarak verilemez?

A) Problemleri çözmeleri

B) Vahiyleri çok iyi anlamaları

C) Akıllı ve zeki seçimler yapmaları

D) Doğru sözlü olmaya dikkat etmeleri

 • Aşağıdaki isimlerden hangisinin Kur’an’da geçen bir peygamber olduğu söylenemez?

A) Hz. Ömer                             B) Hz. Lut

C) Hz. Hûd                               D) Hz. İshak

 • “ ‘Ey İbrahim! Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza?’ diye sordular. Dedi ki: ‘Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa, onlara sorun bakalım!’ ”

(Enbiyâ suresi, 62-63. ayetler)

Hz. İbrahim’in (a.s.) ayette belirtilen yaklaşımı onun hangi sıfatını yansıtmaktadır?

A) Sıdk                                    B) Emanet

C) İsmet                                   D) Fetanet

 • Andolsun, Zikir’den sonra Zebûr’da da, “Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır” diye yazmıştık.

(Enbiyâ suresi, 105. ayet)

Bu ayetteki altı çizili yerde,

I.   Tevrat

II.  İncil

III. Kur’an

kitaplarından hangileri vurgulanmıştır?

A) Yalnız I                                B) Yalnız II

C) Yalnız III                              B) I ve II

 • Aşağıda Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Parça parça indirilmiştir.

B) Ayetlerin ilk muhatapları Araplardır.

C) Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır.

D) Risalet döneminde kitap haline getirilmiştir.

 • “Davûd ile Süleyman’ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk.”

(Enbiyâ suresi, 78. ayet)

Ayette adı geçen peygambere gönderilen kutsal kitap ile ilgili,

I.   Şiir ve ilahilerden oluşur.

II.  İlk gönderilen kutsal kitaptır.

III. İsrailoğulları’na gönderilmiştir.

yargılarından hangileri söylenemez?

A) Yalnız II                               B) I ve II

C) II ve III                                 D) I, II ve III

 • Yüce Allah kutsal kitaplar haricinde bazı peygamberlere ilahi mesajlar içeren sayfalar da göndermiştir.

Vurgulanan sayfalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) En az yirmi sayfa gönderilmiştir.

B) Toplamda yüz sayfadan oluşurlar.

C) Hz. İbrahim’e (a.s.) de gönderilmiştir.

D) İnsanlar için emir ve yasaklar yer alır.

 • İnsanlara vahiy gönderilmesinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) İnsanlara yol göstermek

B) Bireyi iyiye yönlendirmek

C) Toplumlara deliller sunmak

D) İnsanı mümin olmaya zorlamak

 1. Aşağıda Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Osman (r.a.) zamanında çoğaltılmıştır.

B) Anlaşılıp uygulanmak için gönderilmiştir.

C) Çeşitli dillere tercümeleri yapılmıştır.

D) 610 yılında tamamlanmıştır.

CEVAPLAR

1. BÖLÜM (10 PUAN)

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

(   D  ) Nübüvvet sözcüğü peygamberlik görevini ifade etmektedir.

(   Y  ) Hz. Lokman (a.s.) kendisine suhuf verilen bir peygamberdir.

(   Y  ) Gönderilen peygamberlerin tümüne Kur’an’da yer verilmiştir.

(   D  ) Kur’an-ı Kerim’de her topluma uyarıcı gönderildiği belirtilmiştir.

(   D  ) Mucizeler sadece peygamberler tarafından gösterilen olaylardır.

2. BÖLÜM (20 PUAN)

Peygamberlerin aşağıda verilen özellikleri ilgili kavramlarla eşleştiriniz.

5  ) Keskin bir zekâya sahiptirler.1. Sıdk
2  ) Günah işlemekten uzak dururlar.2. İsmet
(  1  ) Yalan söylemekten uzak dururlar.3. Tebliğ
3  ) Allah’ın (c.c.) mesajlarını insanlara iletirler.4. Emanet
(  4  ) İnsanların kendilerine güvendiği kimselerdir.5. Fetanet

3. BÖLÜM (20 PUAN)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

( önce – sonra – İbrahim – Yunus – Üzeyr – sabrı – adaleti – risalet – vahiy )

1. Hz. Eyüp (a.s.) sabrı ile tanınan bir peygamberdir.

2. İbrahim kendisine suhuf verilen peygamberlerden biridir.

3. Peygamberlik görevi için risalet kavramı kullanılmaktadır.

4. Tevrat ve Zebur İncil’den önce gönderilen kutsal kitaplardır.

5. Peygamber olup olmadığı net bilinmeyen kimselere Üzeyr örnek verilebilir.

4. BÖLÜM (50 PUAN)

 1. Peygamberler Allah’ın (c.c.) vahyettiği mesajları insanlara eksiksiz bir şekilde aktarırlar.

Peygamberlerin bu özelliği

I.   Tebliğ

II.  İsmet

III. Fetanet

sıfatlarından hangileri ile belirtilir?

A) Yalnız I                                B) Yalnız II

C) I ve II                                   D) II ve III

 • Peygamberlerin “fetanet” sıfatına aşağıdakilerden hangisi doğrudan örnek olarak verilemez?

A) Problemleri çözmeleri

B) Vahiyleri çok iyi anlamaları

C) Akıllı ve zeki seçimler yapmaları

D) Doğru sözlü olmaya dikkat etmeleri

 • Aşağıdaki isimlerden hangisinin Kur’an’da geçen bir peygamber olduğu söylenemez?

A) Hz. Ömer                             B) Hz. Lut

C) Hz. Hûd                               D) Hz. İshak

 • “ ‘Ey İbrahim! Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza?’ diye sordular. Dedi ki: ‘Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa, onlara sorun bakalım!’ ”

(Enbiyâ suresi, 62-63. ayetler)

Hz. İbrahim’in (a.s.) ayette belirtilen yaklaşımı onun hangi sıfatını yansıtmaktadır?

A) Sıdk                                    B) Emanet

C) İsmet                                   D) Fetanet

 • Andolsun, Zikir’den sonra Zebûr’da da, “Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır” diye yazmıştık.

(Enbiyâ suresi, 105. ayet)

Bu ayetteki altı çizili yerde,

I.   Tevrat

II.  İncil

III. Kur’an

kitaplarından hangileri vurgulanmıştır?

A) Yalnız I                                B) Yalnız II

C) Yalnız III                              B) I ve II

 • Aşağıda Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Parça parça indirilmiştir.

B) Ayetlerin ilk muhatapları Araplardır.

C) Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır.

D) Risalet döneminde kitap haline getirilmiştir.

 • “Davûd ile Süleyman’ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk.”

(Enbiyâ suresi, 78. ayet)

Ayette adı geçen peygambere gönderilen kutsal kitap ile ilgili,

I.   Şiir ve ilahilerden oluşur.

II.  İlk gönderilen kutsal kitaptır.

III. İsrailoğulları’na gönderilmiştir.

yargılarından hangileri söylenemez?

A) Yalnız II                               B) I ve II

C) II ve III                                 D) I, II ve III

 • Yüce Allah kutsal kitaplar haricinde bazı peygamberlere ilahi mesajlar içeren sayfalar da göndermiştir.

Vurgulanan sayfalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) En az yirmi sayfa gönderilmiştir.

B) Toplamda yüz sayfadan oluşurlar.

C) Hz. İbrahim’e (a.s.) de gönderilmiştir.

D) İnsanlar için emir ve yasaklar yer alır.

 • İnsanlara vahiy gönderilmesinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) İnsanlara yol göstermek

B) Bireyi iyiye yönlendirmek

C) Toplumlara deliller sunmak

D) İnsanı mümin olmaya zorlamak

 1. Aşağıda Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Osman (r.a.) zamanında çoğaltılmıştır.

B) Anlaşılıp uygulanmak için gönderilmiştir.

C) Çeşitli dillere tercümeleri yapılmıştır.

D) 610 yılında tamamlanmıştır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!