6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite İslamiyet ve Türkler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite İslamiyet ve Türkler
20 Kasım 2022 02:09
106
A+
A-

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 1. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 2. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

KİTAP ÇEKİLİŞLERİNİN YAPILACAĞI GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İSLAMİYET VE TÜRKLER

İslamiyet Öncesi Türklerde Genel Dini İnanış

Türkler İslamiyet inancına geçmeden önce Budizm, Şamanizm, Zerdüştlük, Manihaizm, Hristiyanlık ve Gök Tanrı gibi din ve inançları kabul etmişlerdir. Bunlar içinde en yaygın olanı Gök Tanrı inancıdır.

Türklerin İslamiyet’e Geçişi Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk komşuluk ilişkileri Dört Halife döneminde başlamıştır. Emeviler döneminde uygulanan Arap milliyetçiliği politikası ise Türk-Müslüman ilişkilerini olumsuz etkilemiştir.

Abbasilerle birlikte Türk-Müslüman ilişkileri iyileşmeye ve İslam dini de Türkler arasında yayılmaya başlamıştır.

Abbasiler ile Türkler, 751 yılı Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı birlikte savaşmışlardır.

TALAS SAVAŞI (751)

Sebebi:

Çinlilerin ve Abbasilerin Orta Asya‘ya egemen olmak istemeleridir

Sonuçları:

Bu savaşta Türkler Çinlilere karşı Abbasileri desteklemiş ve Çinlilerin yenilmesinde etkili olmuştur.

Orta Asya‘da Çin egemenliği sona erdi, Türk-Arap Mücadelesi sona erdi.

Türklerin İslam dinini benimsemeleri hızlandı.

Müslümanlar Çinlilerden kâğıt ve matbaayı öğrendiler.

Türk-İslam Tarihi başladı.

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABUL ETME NEDENLERİ

İslam dini ile Gök Tanrı dini arasındaki benzerlikler

İslamiyet‘te ve Türklerde Ahiret inancının olması

Türklerdeki Cihan Hâkimiyeti düşüncesi ile İslamiyet‘teki Cihad anlayışının benzemesi

İslamiyet‘teki ahlak anlayışı ile Türklerin anlayışının benzemesi

Abbasilerin hoşgörülü tutumu

İslamiyet’in Kabulü ile Meydana Gelen Değişiklikler

Yerleşik hayat gelişti.(Köy ve şehirler oluştu.)

Edebiyat, eğitim, sosyal-kültürel yaşamda İslami etkiler oluştu. (Türk-İslam kültürü)

Türk sanatında İslami motifler oluştu.

İslam’ın koruyuculuğu ve yayılması görevini üstlendiler.

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

KARAHANLILAR

Karluk, Yağma ve Çiğil Türklerinden oluşuyorlardı

Bilge Kül Kadir Han tarafından Balasagun’da kuruldu

İlk Müslüman Türk Devletidir.

Türkçe’yi resmi dil ilan etmişlerdir

Türk İslam sentezi oluşturmuştur

Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig (Mutluluk veren bilgi) adlı eserde dönemin hükümdarına öğütler vermektedir

Kaşgarlı Mahmut ise Araplara Türkçe’yi öğretmek ve Türkçe’nin de Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla ilk Türkçe sözlük olan Divan-ü Lügati’t Türk adlı eseri yazdı

1212’de Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır

GAZNELİLER

Gazne Devleti, Afganistan’ın Gazne şehrinde kurulmuştur.

Kurucusu Alp Tekin’dir.

Gazneliler en parlak dönemini Sultan Mahmut döneminde yaşamıştır. Sultan Mahmut, İslamiyet’i yaymak için Hindistan’a 17 sefer düzenlemiştir. Bu seferler sonucunda Abbasi halifesi İslamiyet‘e yaptığı katkılardan dolay Gazneli Mahmud’a Sultan unvanını vermiştir.(Türklerde Sultan unvanını kullanan ilk hükümdar)

Sultan Mahmud sarayında önemli bilim insanlarını ağırlamış özellikle Biruni’yi sarayının en değerli hazinesi olarak görmüştür

Sultan Mahmut’tan sonra yerine Sultan Mesut geçmiştir

Sultan Mesut, Selçuklularla Dandanakan Savaşı’nı yapmış ve devlet yıkılma sürecine girmiştir.

1187’de Gurlular tarafından yıkılmıştır

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

Selçuklular Oğuzların Kınık boyundandır. (Osmanlılar Kayı boyundandı)

Tuğrul ve Çağrı beyleri tarafından kurulan devlet, adını dedeleri Selçuk Bey’den almıştır

Selçuklular‘la Gazneliler arasında 1040 Dandanakan Savaşı sonucunda Selçuklular Gaznelileri yendi ve Büyük Selçuklu devleti kuruldu

Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler ülkenin başına geçtikten sonra Anadolu‘ya akınlar düzenlediler.

1048 yılında Bizansla ilk savaş olan Pasinler Savaşı yapıldı ve bu savaşı Selçuklular kazandı

Sultan Alparslan döneminde 1071 yılında Bizansla yapılan Malazgirt Savaşı’nın kazanılması sonucu Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı ve Türkiye Tarihi başladı

En parlak dönemi Sultan Melikşah dönemidir. Dönemin en önemli devlet adamı Vezir Nizamülmülk’tür

Nizamülmülk iyi bir devlet yöneticinsin nasıl olması gerektiğini anlatan Siyasetname adlı bir eser yazmıştır

Ayrıca dönemin en önemli medresesi olan Nizamiye Medreseleri de Nizamülmülk’ün çalışmaları sonucunda açılmıştır.

1141 yılında Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı sonucunda yıkılış sürecine giren Selçuklular 1157 yılında yıkılmıştır

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!