6.Sınıf Sosyal Bilgiler 7.ünite Küresel Bağlantılar Komşularımız ve Kardeşlerimiz

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 7.ünite Küresel Bağlantılar  Komşularımız ve Kardeşlerimiz
10 Temmuz 2022 00:42
15
A+
A-

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 1. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 2. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

KİTAP ÇEKİLİŞLERİNİN YAPILACAĞI GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİTE
KÜRESEL BAĞLANTILAR
MİLLİ DIŞ POLİTİKAMIZ
Ülkeler arasında kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkiler vardır. Ülkeler birbirleriyle olan ilişkilerini belirledikleri
dış politika esaslarına göre yürütürler.
Ülkemizin dış politikada benimsediği temel ilkeler şunlardır;
Devletlerin eşitliği: Uluslararası ilişkilerde
devletlerin siyasi olarak eşit olması
Karşılıklılık (mütekabiliyet): Uluslararası ilişkilerde karşılıklı
güven ve saygıyı hedef tutmak
Komşu devletlerle barış içinde yaşama: Komşularımızla ve
bütün devletlerle iyi geçinmek
Yurtta barış dünyada barış: Yurtta ve dünyada barış
ortamına katkıda bulunmak
Tam bağımsızlık: Millî sınırlar içinde bağımsız yaşamak
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu ilk günlerden itibaren dış politikasında barışı esas almıştır.
Yabancı ülke temsilcilerinin ziyareti, elçilik binalarının yapılması, devletlerarası antlaşmalar, uluslararası örgütlere üyelik gibi faaliyetler Atatürk dönemi dış politikamıza örnek teşkil eder.
Türkiye, I. Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası barış ve güvenliği sağlamak, adaletli onurlu ilişkiler sürdürmek
amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti’ne 1932 yılında üye olmuştur. Aynı işleri yürüten ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletlere ise 50 asil üye arasında yer alarak 1945 yılında üye olmuştur.
Günümüzde dünya devletlerinin 189’u bu örgüte üyedir.
1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile Balkan Antantı imzaladılar. 1937 yılında Türkiye, Iran, Irak ve Afganistan, İtalya’nın doğu ülkelerine yönelik politikalarına karşı iş birliği içine girdiler ve
Sadabat Paktı’nı imzaladılar.
Böylece dört ülke arasında dostluk ilişkilerini sürdüreceklerine, birbirlerine saldırıda bulunmayacaklarına ve sınırlarının korunmasına
ilişkin anlaşma sağlanmış oldu.
KOMŞULARIMIZ VE KARDEŞLERİMİZ
Mustafa Kemal ATATÜRK 1932 yılında “ Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin esasıdır.” demiştir.
Türk Cumhuriyetleri ile ilgili ticari, sosyal ve kültürel etkileşimlerimizi artırmak amacıyla çeşitli kuruluşlar kurulmuştur.
Bu kuruluşlardan bazıları şunlardır:
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI (TİKA):
TİKA 24 Ocak 1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığına
bağlı olarak kurulmuştur. Kuruluş amacı özellikle Türk dilinin konuşulduğu ülkeler, komşu ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerle ekonomik,
sosyal, kültürel iş birliği oluşturmaktır.
ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ TEŞKİLATI (TÜRKSOY):
TÜRKSOY Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin üyeliği ile 2 Temmuz 1993 tarihinde kurulmuştur.
TÜRKSOY’ un amacı Türk kökenli ve Türk dili konuşan Türk devletleri ve halklarının birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak,
kültür ve sanatının korunması, yeniden canlandırılması ve gelişmesi yönünde faaliyette bulunmaktır.
Resmî dili Türkçe, yönetim merkezi Ankara’dır.
TÜRK KONSEYİ-TDİK ( TÜRK DİLİ KONUŞAN
ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ):
Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş
birliğini teşvik etmek ve bölgesel ve
küresel barışa katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Türk Konseyi kapsamındaki iş birliği üye
ülkeler arasındaki ortak tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel dayanışma temelinde oluşturulmaktır.
TRT AVAZ:
21 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan TRT AVAZ Türkiye Cumhuriyeti ile Türkçe konuşan geniş coğrafya arasında
bir kültür köprüsü olmayı hedeflemektedir.
TRT AVAZ, yayın coğrafyasını oluşturan Türk ve Türk soylu halklar ile kardeş topluluklara yönelik
özel içerikli programlar hazırlamaktadır.
AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ:
Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesidir. 6 Haziran 1991 tarihinde,
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından kısa bir süre önce
Türkistan Devlet Üniversitesi olarak temelleri atılmıştır.
İki ülke hükûmetleri arasında, Türkistan şehrinde Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi 31 Ekim 1992 yılında kurulmuştur.
KARDEŞ VE KOMŞU ÜLKELERİMİZLE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ:
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleriyle olan ekonomik ilişkileri her
geçen gün gelişmektedir. Ülkemizden çok sayıda iş insanı, bu ülkelerde yatırım yapmaktadır. Bu sayede ticaret ve
iş birliği imkânları geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine ihraç (dış satım) ettiği ürünler; makine ve elektrikli cihazlar, gıda maddeleri, mobilya, dayanıklı tüketim malları,
plastik ürünler, hazır giyim vb.dir.
İthal (dış alım) ettiği ürünler; petrol, doğal gaz, alüminyum, ipek,
ham deri vb. dir.
Türkiye’nin komşu devletlerden ithal ettiği ürünler; petrol ve
petrol ürünleri, doğal gaz, deri vb. dir.
İhraç ettiği ürünler; şeker ve şeker ürünleri, otomobil, elektrikli eşya, tekstil ürünleri, kimyasal maddeler vb. dir.
ALDIKLARIMIZ SATTIKLARIMIZ
Ticaret: Üretilen malların tüketiciye ulaşmasında aracılık
yapılması işine denir. İkiye ayrılır.
1) İç Ticaret: Bir ülkenin kendi sınırları içinde yapılan ticarettir.
2) Dış Ticaret: Ülkeler arası mal alım satımıdır. Bu da ikiye ayrılır
a)İhracat: Dış ülkelere mal satılmasıdır.
b)İthalat: Dış ülkelerden mal satın alınmasıdır.
Ülkelerin gelişip büyümesi için dış ticarette ihracatının
ithalatından fazla olması gerekir.
Yani bir ülke dışarıdan fazla mal alıp dışarıya az mal satıyorsa o ülkede dış ticaret açığı ortaya çıkar.
Bu noktada tüketimin içindeki bireyler olarak
alışverişlerimizde ülke içinde üretilen yerli malı ürünleri tüketmemiz ve
aynı zamanda millî üretime katkıda bulunmamız ülkemizin
gelişmesi açısından önemlidir.
İTHAL VE İHRAÇ ETTİĞİMİZ ÜRÜNLER
EN FAZLA İTHALAT VE İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER
Not: İhracat ve ithalat yaptığımız ülkelerin sıralaması yıllara
göre değişiklik gösterebilir.
LİDER ÜLKE TÜRKİYE
Ülkemiz “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesine uygun olarak hem ülkemiz içerisinde hem de diğer ülkelerde bir
çok alanda barışı sağlayacak adımlar atmaktadır. Türkiye, dünya ülkeleri arasında millî gelire oranla en fazla yardım yapan ülkedir.
ÜLKEMİZİN JEOPOLİTİK KONUMU
Ülkemiz jeopolitik konumu itibariyle dünya üzerinde önemli bir konumu sahiptir. Ülkemiz dünyanın en zengin petrol ve
doğalgaz yataklarına sahip Ortadoğu ile sanayisi gelişmiş olan Avrupa arasında yer almaktadır.
Bu durumda ülkemiz üzerinde gerçekleşecek olan birçok ticari ve ekonomik projenin de içerisinde yer almasını sağlamıştır.
Uluslararası boru hattı projeleriyle Orta Asya, Hazar ve Orta Doğu bölgelerinin petrol ve doğal gazını Avrupa’ya ulaştıran
Türkiye’nin önemi daha da artacaktır.
ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI ALANDA ÜSTLENDİĞİ ROLLER
Ülkemiz içerisinde bulunduğu durum nedeniyle çeşitli uluslararası kuruluşların içerisinde yer almasını zorunlu
hale getirmiştir. Ülkemizin içerisinde yer aldığı başlıca
önemli kuruluş ve projeler şunlardır;
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT):
1969 yılında Fas’ta toplanıp İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üze kurulan 57 üyeye sahip kuruluştur.
KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ (NATO):
Türkiye’nin Kore Savaşı’ndan sonra üyeliğe kabul edilmiştir. Türkiye NATO’ya bağlı olarak Afganistan, Bosna Hersek, Somali gibi ülkelerde barışın sağlanması amacıyla görev almaktadır.
KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM
Kültür: Bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü sanatı,
inançları, örf ve âdetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır.
Popüler Kültür: Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel öğelerin bütünü olarak tanımlanmaktadır.
Temel mantığı “kullan at” olan popüler kültür ögelerine, dönemsel olarak ortaya çıkan, çok satan, tüketildikten sonra da
ortadan kaybolan her şey girer.
Popüler kültür belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel öğelerin bütünüdür.
Popüler kültürün toplum üzerinde farklı etkileri vardır. Kitleleri farkında olmadan etkisi altına alabilir.
Popüler kültür toplumu sürekli tüketime yönlendirir. Kitleleri kendine bağımlı hâle getirebilir. Popüler kültür kitle iletişim araçlarıyla
oluşan ve yaygınlaşan bir kültürdür.
Popüler kültürün insanları eğitmek gibi bir amacı yoktur.
Popüler kültürün bizi olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçmenin yolu iyi bir medya okuryazarı olmak ve bizi “biz” yapan kültürel değerlerimize sahip çıkıp onları yaşamaktır.
Popüler kültürün sanal ve gelip geçici, millî kültürümüzün ise gerçek ve kalıcı olduğu bilincinde bireyler olarak hayata katılmamız gerekmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!