9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları
27 Mart 2023 01:20
41
A+
A-

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı Cevapları PDF İndirmek İçin Tıklayınız

EVDEKİHOCAM.COM LİSESİ

20…/ 20… EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

9. SINIFLAR TARİH DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

AD / SOYAD: 
SINIF / NO: 

1. Orta Asya Türklerinde toplum yapısı ( toplum nasıl örgütlenmiştir? ) hakkında bilgi veriniz. Bu yapının olumlu ve olumsuz sonuçlarını yazınız. ( 10puan)

2. Kavimler göçünün sonuçlarını yazarak feodalitenin nasıl ortaya çıktığını açıklayınız ( 10 puan )

3. Uygurlar’ın Maniheizmi benimsemeleri onların hayatında neleri değiştirmiştir? ( En az beş madde  10 Puan )

4. Orhun yazıtları hakkında bilgi veriniz. ( Kimlere aittir? Orhun yazıtları neden önemlidir? Bu yazıtlardan hangi bilgileri edinmekteyiz? Vb. ) ( 10 Puan )

5. Aşağıda bazı özellikleri verilen Türk devlet ya da kavmini karşılarına yazınız

( her şık 2 puan toplam 10 Puan )

a. Talas Savaşında Müslümanlara yardım ederek onların savaşı kazanmalarını sağlayan Türk kavmi hangisidir? :

b. Bizans ordusunda paralı asker iken Malazgirt savaşında taraf değiştirerek savaşın kazınılmasını sağlayan Türk boylarını yazınız :                 /

c. Emeviler ile mücadele ederek Kafkaslar bölgesinde Müslümanların ilerlemesine engel olan Türk kavmi hangisidir? :

d. Karadeniz’in kuzeyinde kurulan ve İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletlerinden birisi olan Türk devleti hangisidir? :

e.  Hunlardan sonra Anadolu’ya ayak basan ikinci Türk topluluğu hangisidir? :

6. Aşağıda verilen cümleleri uygun kelime veya kelimelerle tamamlayınız( her şık 2 puan toplam 10 Puan )

a.  Avarlara karşı ayaklanan …………………………… onları yenerek Ötüken’de I. Köktürk Devleti’ni kurmuştur.

b. Orta Asya’nın coğrafi şartları nedeniyle Türkler en çok ……………………………. İle geçinmek zorunda kalmış; bu yüzden de …………………………… Yaşamışlardır.

c. İkili Devlet teşkilatını ilk uygulayan Türk Devleti ………………………………………………..

d. Maniheizmi benimseyen Uygurların pek çok özelliği değişmiştir. Ancak Değişmeyen iki önemli özelliği

e. Türklerin Orta Asya’nın dışına göç etmelerini kolaylaştıran iki şey

7. Orta Asya Türk devletleri Federatif özellik gösterir. Bunun 3 sebebini yazınız ( 5 Puan )

8. Aşağıdaki Soruları bir kelime veya bir cümle ile cevaplayınız ( her şık 3 puan toplam 15 puan )

a. Eski Türklerde Hükmetme hakkının tanrı tarafından verildiğine inanılmasının Türk hükümdarlarına nasıl bir faydası olmuştur?

b. Balballar – Türk tarihi için hangi tür kaynak grubunda yer alır? – Ahiret inancının varlığına kanıt olur mu?

c. Avrupa Hun Hükümdarı Attila’nın Roma siyasetini yazınız

d. Türk ordularında uygulanan 10’lu sistemin en büyük iki faydasını yazınız.

e. Moğolların Türkleşmesinde Uygurlar nasıl bir rol oynamıştır?

9. Aşağıdaki terimleri açıklayınız ( her şık 3 puan toplam 20 Puan)

a. Skolastik Düşünce:

b. Şamanizm:

c. Ordu-Millet anlayışı:

d. Ergenekon Destanı:

e.  Kurultay:

f.  Baharat Yolu:

g. Kurgan:

NOT: Cevapları kendileri için ayrılan boşluklara yazınız. Her sorunun puan değeri karşısında yazmaktadır. Sınav süresi 40 dakikadır.

                                                               BAŞARILAR DİLERİM

                                                               …………………………..

                                                                      Tarih Öğretmeni

CEVAP ANAHTARI

EVDEKİHOCAM.COM LİSESİ

20…/ 20… EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

9. SINIFLAR TARİH DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI

AD / SOYAD: 
SINIF / NO: 

1. Orta Asya Türklerinde toplum yapısı ( toplum nasıl örgütlenmiştir? ) hakkında bilgi veriniz. Bu yapının olumlu ve olumsuz sonuçlarını yazınız. ( 10puan)

 • Oguşların birleşmesi ile URUG (Sülale), Urugların birleşmesi ile BOY (Soy), Boyların birleşmesi ile BUDUN (Millet), Bodunların birleşmesi ile İL (Devlet) ortaya çıkar. Bu yapıda en önemli birim Boydur. Çünkü Türkler boylar halinde yaşarlar.

(5 PUAN)

 • OLUMLU SONUÇ: Devlet yıkılsa bile boy teşkilatı varlığını korur. Böylece yeni bir devlet kurmak nispeten daha kolaydır. Bu sayede:Yıkılan bir Türk devletinin hemen arkasından yenisi kurulabilmiştir. Böylece, Türkler tarih sahnesinden hiç silinmemiştir. (3 PUAN)
 • OLUMSUZ SONUÇ: Boyların yarı bağımsız bir karakteri vardır. Bu yapı bazen devleti sıkıntıya sokabilir. Devletin zayıflamasına ya da yıkılmasına neden olabilir. (2 PUAN)

2. Kavimler göçünün sonuçlarını yazarak feodalitenin nasıl ortaya çıktığını açıklayınız ( 10 puan )

 • Roma İmparatorluğu önce ikiye ayrıldı. Sonra Batı Roma yıkıldı. (1 PUAN)
 • Feodalite ortaya çıktı. (1 PUAN)
 • Kilise ve skolâstik düşünce güç kazandı. (1 PUAN)
 • Bugünkü Avrupa toplumlarının etnik yapısı ortaya çıktı. (1 PUAN)
 • İlk Çağ bitti, Orta Çağ başladı. (1 PUAN)

Feodalite nasıl ortaya çıktı?

Barbar kavimlerin saldırıları ve Avrupa’nın içine düştüğü sürekli savaşlar sonucu merkezi krallıklar ya yıkıldı. Ya da çok zayıfladı. Bu ortamda yaşamaya çalışan halk toprak sahiplerinin yanına sığınarak onları daha da güçlendirdi. Toprak sahipleri, şatolar, kaleler inşa ettiler ve birer devlet yöneticisi haline geldiler. (5 PUAN)

3. Uygurlar’ın Maniheizmi benimsemeleri onların hayatında neleri değiştirmiştir? ( En az beş madde  10 Puan )

 • Bu din et yemeyi yasakladığı için savaşçı özelliklerini kaybettiler. (2 PUAN)
 • Yerleşik yaşama geçtiler. (2 PUAN)
 • Başlıca geçim kaynakları tarım ve ticaret oldu.

(2 PUAN)

 • Mimari alanda eserler bıraktılar. (2 PUAN)
 • Yazılı kültüre geçtiler. Yazılı edebiyat, yazılı hukuk gelişti. (2 PUAN)
 • Daha çok siyasi yönden değil, kültürel açıdan geliştiler.

4. Orhun yazıtları hakkında bilgi veriniz. ( Kimlere aittir? Orhun yazıtları neden önemlidir? Bu yazıtlardan hangi bilgileri edinmekteyiz? Vb. ) ( 10 Puan )

 • Orhun yazıtları Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı kaynaklarıdır.

(3 PUAN)

 • Orhun yazıtlarından I. Köktürk Devleti’nin yıkılışı, Çin esareti, II. Köktürk Devleti’nin kuruluşu, Kutluk, Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk’un yaptıklarını öğreniriz.
 • (4 PUAN)
 • Ayrıca Orta Asya Türklerinin yaşantısı, Kültürleri, Devlet anlayışları, din ve inanışları gibi pek çok konuda bilgi ediniriz. (3 PUAN)
 • İlk kez Danimarkalı William Thompson tarafından okunmuştur. Bugün Moğolistan’dadır.

5. Aşağıda bazı özellikleri verilen Türk devlet ya da kavmini karşılarına yazınız

( her şık 2 puan toplam 10 Puan )

a. Talas Savaşında Müslümanlara yardım ederek onların savaşı kazanmalarını sağlayan Türk kavmi hangisidir? :

KARLUKLAR (2 PUAN)

b. Bizans ordusunda paralı asker iken Malazgirt savaşında taraf değiştirerek savaşın kazınılmasını sağlayan Türk boylarını yazınız :             UZLAR VE PEÇENEKLER (2 PUAN)

c. Emeviler ile mücadele ederek Kafkaslar bölgesinde Müslümanların ilerlemesine engel olan Türk kavmi hangisidir? :

HAZARLAR (2 PUAN)

d. Karadeniz’in kuzeyinde kurulan ve İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletlerinden birisi olan Türk devleti hangisidir? :

İTİL BULGAR DEVLETİ (2 PUAN)

e.  Hunlardan sonra Anadolu’ya ayak basan ikinci Türk topluluğu hangisidir? : SİBİRLER (2 PUAN)

6. Aşağıda verilen cümleleri uygun kelime veya kelimelerle tamamlayınız( her şık 2 puan toplam 10 Puan)

a.  Avarlara karşı ayaklanan BUMİN (2 PUAN) onları yenerek Ötüken’de I. Köktürk Devleti’ni kurmuştur.

b. Orta Asya’nın coğrafi şartları nedeniyle Türkler en çok HAYVANCILIK (1 PUAN) İle geçinmek zorunda kalmış; bu yüzden de KONAR-GÖÇER (1 PUAN)Yaşamışlardır.

c. İkili Devlet teşkilatını ilk uygulayan Türk Devleti BÜYÜK HUN DEVLETİ (2 PUAN)

d. Maniheizmi benimseyen Uygurların pek çok özelliği değişmiştir. Ancak Değişmeyen iki önemli özelliği

 • DİL (1 PUAN)
 • YÖNETİM ANLAYIŞI (1 PUAN)

e. Türklerin Orta Asya’nın dışına göç etmelerini kolaylaştıran iki şey

 • KONAR-GÖÇER YAŞANTI (1 PUAN)
 • AT (1 PUAN)

7. Orta Asya Türk devletleri Federatif özellik gösterir. Bunun 3 sebebini yazınız ( 5 Puan )

 • Ülkenin hanedan üyelerinin malı sayılması  (2 PUAN)
 • İkili devlet teşkilatı (2 PUAN)
 • Boylar halindeki yaşantı (1 PUAN)

8. Aşağıdaki Soruları bir kelime veya bir cümle ile cevaplayınız ( her şık 3 puan toplam 15 puan )

a. Eski Türklerde Hükmetme hakkının tanrı tarafından verildiğine inanılmasının Türk hükümdarlarına nasıl bir faydası olmuştur?

Halkın hükümdara bağlılığı artmış, onun otoritesini artırmıştır. (3 PUAN)

b. Balballar – Türk tarihi için hangi tür kaynak grubunda yer alır? – Ahiret inancının varlığına kanıt olur mu?

 • Kalıntı grubunda yer alır. (2 PUAN)
 • Evet (1 PUAN)

c. Avrupa Hun Hükümdarı Attila’nın Roma siyasetini yazınız

 • Güçlü durumdaki Doğu Roma’nın üzerine gitmek, zayıf olan Batı Roma ile iyi ilişkiler kurmak (3 PUAN)

d. Türk ordularında uygulanan 10’lu sistemin en büyük iki faydasını yazınız.

 • Türk ordularını disiplinli yapar. (2 PUAN)
 • Türk ordularına organizasyon ve hızlı hareket kabiliyeti katar. (1 PUAN)

e. Moğolların Türkleşmesinde Uygurlar nasıl bir rol oynamıştır?

 • Moğol egemenliğine giren Uygurlar onları başta dil olmak üzere pek çok konuda etkilemiştir. (3 PUAN)

9. Aşağıdaki terimleri açıklayınız ( her şık 3 puan toplam 20 Puan)

a. Skolastik Düşünce: Orta Çağ Avrupa’sında egemen olan kilise düşüncesidir. Her türlü araştırma ve bilimi yok sayan dogmatik düşüncedir. (3 PUAN)

b. Şamanizm: Türkler ruhlar alemi ile bağlantı kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inandıkları ŞAMAN (KAM ya da BAKSI) denilen din adamlarına saygı duymuşlardır.

(3 PUAN)

c. Ordu-Millet anlayışı: Türklerde Askerlik özel bir meslek sayılmazdı. Savaş zamanında eli silah tutan herkes asker sayılırdı. Yani millet her an savaşa hazır bir ordu idi.

(3 PUAN)

d. Ergenekon Destanı: I. Köktürk Devleti’nin kuruluşunu anlatan Türk destanı  (3 PUAN)

e.  Kurultay: Eski Türklerde Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir çeşit meclistir. (3 PUAN)

f.  Baharat Yolu:

Hindistan’dan başlayıp Basra Körfezi ya da Kızıldeniz yolundan Akdeniz sahillerine oradan da Avrupa’ya ulaşan deniz ticaret yoludur. (3 PUAN)

g. Kurgan: Eski Türklerde ev ya da oda biçiminde yapılan mezarlara denir. (3 PUAN)

NOT: Cevapları kendileri için ayrılan boşluklara yazınız. Her sorunun puan değeri karşısında yazmaktadır. Sınav süresi 40 dakikadır.

                                                               BAŞARILAR DİLERİM

                                                               …………………………..

                                                                      Tarih Öğretmeni

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!