6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları
23 Aralık 2022 15:22
31
A+
A-

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 1. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 2. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

KİTAP ÇEKİLİŞLERİNİN YAPILACAĞI GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Sorularının PDFsi İçin Tıklayınız

Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Cevaplarının PDFi İçin Tıklayınız

1) Bireyler sahip olduğu rollerin bazılarını doğuştan elde ederken bazılarını da sosyal statüsüne göre sonradan kazanır. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin doğuştan kazandığı sosyal rollerden biridir?

A) Kardeş

B) Öğretmen

C) Futbolcu

D) Memur


2) “Toplumun tüm kesimlerinin bir su teknesinin başında, bir araya gelebileceğinin ispatıdır.” cümlesinde ebru sanatının hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Ekonomiye katkı sağlaması

B) Zor bir sanat olması

C) Birleştirici olması

D) Millî özellikler taşıması


3) Aşağıdakilerden hangisi ön yargıları azaltmak için yapılması gereken davranışlar arasında olamaz?

A) İnsanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek

B) İnsanlar arasındaki karşılıklı saygı anlayışını geliştirmek

C) Empati kurarak anlamaya çalışmak

D) Olay ve durumlarla ilgili peşin hükümler vermek

4) Havza’da ev hanımları, kış mevsiminde tüketecekleri yiyecekleri imece usulüyle hazırlıyorlar. İlçedeki ev hanımları; “Her yıl kış öncesi yiyeceğimiz yufkayı birlikte yapıyoruz. Mahallede birkaç kadın kime yufka açacaksak onun evinde toplanıyoruz. Kimimiz hamuru yoğuruyor, kimimiz yufka açıyor, kimimiz yufkaları pişiriyor, kimimiz de iş yapanlara yemek hazırlıyor.” dedi. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

A) Yardımlaşma ve dayanışmaya

B) Ayrımcılığa

C) Hoşgörü anlayışına

D) Farklılıklara saygı duymaya


5) Okul bahçesinde arkadaşının yere çöp attığını gören Fatma “Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu konuda duyarlı olmalı ve örnek davranışlar sergilemeliyiz.” diyerek arkadaşını uyarmıştır. Buna göre Fatma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğuna B) Arkadaşları arasında sevildiğine

C) Derslerinde başarı gösterdiğine

D) Spor faaliyetlerinde görev aldığına


6) Türklerin ana yurdu olan Orta Asya, yüksek platolarla çevrili, su kaynaklarına sahip, yaylak ve kışlak alanlarının bulunduğu, uçsuz bucaksız bozkırlardır. Bu durum, Türkleri aşağıdaki uğraşlardan özellikle hangisine yönlendirmiştir?

A) Hayvancılığa

B) Ticarete

C) Balıkçılığa

D) Madenciliğe


7) Türk devletlerinde devlet hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Kağan öldüğü zaman erkek çocukların hepsinin hakan olma hakkı vardı. Yukarıda anlatılan durumun ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin kısa sürede büyüyüp kuvvetlenmesi

B) Devletin askeri anlamda düzenli olması

C) Devletin kısa sürede dağılması

D) Çinin baskı altında tutulması


8) “Uygurlar Çinlilerden etkilenerek Manihaizm (Mani) dinini benimsemişlerdir. Bu dine göre et yemek ve insan öldürmek yasaktır.’’ Buna göre, yukarıda verilen açıklamaya göre, Uygurların Manihaizm dinini benimsemelerinin sonuçları arasında gösterilemez?

A) 18 harften oluşan Uygur alfabesini kullanmışlardır.

B) Savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir.

C) Tarım yapmaya başlamışlardır.

D) Yerleşik yaşama geçmişlerdir.


9) Ben Türk hükümdarının eşiyim. Hükümdar ülke dışında olduğu zaman onun adına ülkeyi yönetirim. Devlet işlerinde hakana yardım ederim. Kurultay toplantılarına katılırım. Hatun’un verdiği bilgilere göre Orta Asya Türk ilgili hangisine ulaşılabilir?

A) Toplum içerisinde eşitsizlik yoktur.

B) Hatun da devlet yönetiminde söz sahibidir.

C) Yönetimde tamamen kadınlar söz sahibidir.

D) Kadınların önemsizdir.


10) Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan Bedir Savaşı’nı, Müslümanlar kazandı. Savaş sırasında ele geçirilen esirlere, Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri şart koşuldu. Müslümanlara okuma yazma öğreten esirler serbest bırakıldı. Bu durum İslamiyet’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

A) Mimariye

B) Orduya

C) Eğitime

D) Ekonomiye


11) Hz. Ömer Dönemi’nde sınırların genişlemesinden dolayı ülke illere ayrılmış ve bu illere valiler atanmıştır. Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet yönetimini kolaylaştırmak

B) Ordunun güçlenmesini sağlamak

C) Tarımsal üretimi yaygınlaştırmak

D) Hazine gelirlerini artırmak


12) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinin siyasi sonuçlarından biridir?

A) Göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geçmeleri

B) Dil, edebiyat ve sanat alanında bilim insanları yetiştirmeleri

C) Bizans saldırılarına karşı İslam dünyasının koruyuculuğunu yapmaları

D) Semerkant, Buhara, Taşkent ve Horasan’ı ilmî açıdan İslamiyet’i temsil edecek şehirler hâline getirmeleri


13) İlk Müslüman Türk devletlerinde İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte cami, medrese, türbe yapımı da başlamıştır. Ticaret yolları üzerinde kervanların konaklayabilecekleri kervansaraylar yapılmıştır. İslamiyet’e geçiş ile birlikte Türklerde hangi alanda bir değişim yaşanmıştır?

A) El sanatları

B) Edebiyat

C) Mimari

D) Ekonomi


14) Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmut’un eğitim ve bilime önem verdiğini gösterir?

A) Şehirlere kadılar atayıp yargı işlerini düzenlemesi

B) Hindistan’a seferler düzenlemesi

C) Âlim, şair ve sanatçıları sarayında toplaması

D) Abbasi Halifesinden “Sultan” unvanını alması


15) Türkiye Selçukluları, birçok medrese inşa ettirmişlerdir. Konya’da İnce Minareli Medrese, Kırşehir’de Cacabey Medresesi, Erzurum’da Yakutiye Medresesi ve Anadolu’da inşa edilen birçok medrese buna örnektir. Bu bilgi, Türkiye Selçuklularının aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir?

A) Orduya

B) Ticarete

C) Bilime

D) Ulaşıma


16) Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin “siyasi nedenlerinden” biridir?

A) Müslümanların elindeki kutsal yerleri alma düşüncesi

B) Avrupalıların Hristiyanlığı yayma amacı

C) Bizans’ın Türklere karşı Avrupalılardan yardım istemesi

D) Doğu’nun zenginliklerini ele geçirme arzusu


17) “ Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da siyasi birlik parçalandı.” diyen bir öğrenci bu iddiasını, savaşın aşağıdaki sonuçlarından hangisine dayanarak savunabilir?

A) Türkiye Selçuklularının Moğollara yıllık vergi vermesine

B) Anadolu ekonomisi ve ticaretinin büyük zarar görmesine

C) Birçok Türk şehrinde bilim ve kültür faaliyetlerinin durmasına

D) Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasına


18) İpek Yolu, iki bin yıldır pek çok ülkeden geçerek Asya’dan Avrupa’ya uzanan bir köprü olmuştur. Bu köprüden sadece mallar değil, kültürler ve insanlar da geçmiştir. Zenginliğin ve bilginin taşındığı bu yol, kontrolünü elinde tutan devletlere ekonomik, askerî, kültürel ve siyasi imkânlar sağlamıştır.

Yukarıdaki paragrafta, İpek Yolu’nun hangi özelliğine değinilmemiştir?

A) Devletler arası savaşa neden olmasına

B) Farklı coğrafyalardan geçişine

C) Kültür köprüsü oluşuna

D) Ekonomik değerine


19) Göreceli konum; bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, yer şekillerine, yeraltı kaynaklarına, ulaşım yollarına ve komşu ülkelere göre belirlenen konumudur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumu ile ilgilidir?

A) Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında bulunması

B) Ekvator’un kuzeyinde, başlangıç meridyeninin ise doğusunda yer alması

C) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

D) Dağların kuzey yamaçlarının güney yamaçlarından daha soğuk olması


20) Ülkemiz 36°- 42° kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu meridyenleri arasında yer alır. Yalnızca bu bilgiye dayanarak ülkemiz ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

B) Ekvator, ülkemizin güneyinde yer alır.

C) Greenwich meridyeni batı yönümüzde bulunur.

D) Türkiye’nin güneyi ile kuzeyi arasında 6 paralel vardır.
Tüm sorular 5 puan toplam 100 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!