7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları
21 Aralık 2022 23:40
12
A+
A-

7.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1.Yazılı PDF İNDİR
7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1.Yazılı-CEVAP ANAHTARI

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1.DÖNEM 2. DEĞERLENDİRME SORULARI
Adı :
Soyadı:

1) Üç çocuğu olan Aysu Hanım, sabah izlediği televizyon programındaki bir haberin çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceğinden endişelenmiştir.
Aysu hanım bu konudaki rahatsızlığını ve şikayetini hangi kuruma iletmelidir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Kültür ve Turizm Bakanlığı
C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
D) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü


2) Orhan Gazi dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden
hangisi eğitime önem verildiğini gösterir?

A) İlk Divan teşkilatı oluşturulması
B) İznik, İzmit ve Bursa’nın alınması
C) İznik’te ilk Osmanlı Medresesi’nin açılması
D) Karesioğulları Beyliği’ne son verilmesi


3) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu coğrafyanın avantajlarından biri değildir?
A) Uç beyliği olarak kurulması
B) Önemli ticaret yollarına yakın olması
C) Moğol baskısından uzak konumda olması
D) Zeki ve yetenekli padişahların başta olması


4) Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde halka baskı yapmamış, gelenek, inanç ve yaşantı açısındanhalka tam bir özgürlük sağlamıştır.
Buna göre, Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Ekonomisini güçlü tutmasına
B) Askeri güce önem vermesine
C) Adaletli ve hoşgörülü olmasına
D) Devşirme sistemini uygulamasına


5) Osmanlı Devletinin son dönemlerindeki yeniliklerden hangisi iletişim alanıyla ilgilidir?
A) Posta Nezarethanesinin kurulması
B) Şirketihayriye’nin kurulması
C) Memleket Sandıklarının kurulması
D) Nüfus sayımının yapılması


6) “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.”
Mevlana Celalettin Rumi Mevlana’nın bu sözü iletişimdeki hangi unsur ile ilgilidir?
A) Empati kurma

B) Beden dili kullanma
C) Göz teması kurma

D) İyi dinleyici olma


7) Padişah Yenilik Alan
III. Ahmet Çiçek aşısının gelmesi Sağlık
II. Mahmut Yeniçerilerin kaldırılması ?
Tabloda soru işareti ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Askeri

B) Ekonomik
C) Sosyal

D) Dini

8) Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı seyyahların kitaplarında bahsedebilecekleri Osmanlı kültürüne
ait bir özellik değildir?

A) Konuksever olmaları
B) Türklerin temizlik alışkanlıkları
C) Türklerin çevre bilinci ve hayvan sevigisi
D) Türklerin opera ve bale sanatları ile uğraşması


9) Aşağıda verilen Lale Devri (1718-1730) ıslahatlarından hangisi Avrupa’daki gelişmeleri

yakından takip etmek amacıyla yapılmıştır?
A) Avrupa’da ilk kez geçici elçiliklerin açılması
B) Kağıt, kumaş ve çini fabrikalarının kurulması
C) Mimaride ilk kez Avrupa tarzı eserlerin inşa edilmesi
D) İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından ilk kez matbaanın getirilmesi


10) İletişim bireyler arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir.
Buna göre bireyler arasında sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Karşılıklı olmasına
B) Emir cümleleri kullanılmasına
C) Karşıdaki kişinin sorgulanmasına
D) Başkalarının duygularına ilgisiz kalınmasına

11) II. Mahmut döneminde;
● Divan teşkilatı kaldırılarak yerine bakanlıklar getirildi.
● Yeniçeri ocağı kaldırıldı.
● Avrupa’ya öğrenci gönderildi. Buna göre aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili ıslahat yapıldığı söylenemez?
A) Siyasi

B) Ekonomik
C) Eğitim

D) Askeri


12) Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim olarak gösterilemez?
A) Jest ve mimikler

B) Beden dili
C) Göz kaş hareketleri

D) Kullandığımız kelimeler

13) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi dinlemenin konuşmaktan daha önemli olduğunu anlatmaktadır?
A) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
B) Keskin sirke küpüne zarar.
C) Söz gümüşse sükut altındır.
D) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.


14) Çirkin görünüşlü yahut fena kokulu bir şeye rastlamadım. Böyle şeyleri ya çok uzağa götürüp
döküyorlar yahut derin bir çukur kazıp gömüyorlar.

Seyyah bu paragrafla Türklerin hangi özelliğine vurgu yapmıştır?


A) Misafirperverlik

B) Adalet
C) Temizlik

D) Hoşgörü


15) II. Mahmut döneminde vergi gelirlerini hesaplamak ve ordu için asker sayısını belirlemek için nüfus sayımı yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu nüfus sayımının amacının ilgili olduğu alanlar doğru verilmiştir?
A) Siyasi-Askeri

B) Kültürel-Sosyal
C) Askeri-Ekonomik

D) Dini-Ekonomik


16) Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa’nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada

can damarı olmuştur. İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir.
Yeni ticaret yollarının bulunması aşağıdaki olaylardan hangisi ile gerçekleşmiştir?
A) Coğrafi Keşifler

B) Rönesans
C) Reform

D) Aydınlanma Çağı

17) Fatih Sultan Mehmet;
• Cenevizlilerden Amasra’yı almış,
• Trabzon İmparatorluğu’na son vermiş,
• Kırım’ı Osmanlı’ya bağlamıştır.

Fatih Sultan Mehmet’in bu faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nin en çok hangi alanda gelişmesine katkı
sağlamıştır?
A) Sanat

B) Tarım
C) Bilim

D) Ticaret


18) Osmanlı Devleti, 3 Kasım 1839’da Avrupalı devletlerin isteğiyle Tanzimat Fermanı’nı ilan etti. Fermanla can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının sağlanacağı, mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik süresinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiç bir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtildi.
Buna göre Tanzimat Fermanı’yla aşağıdaki hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemez?
A) Dini

B) Askerî
C) Hukuki

D) Ekonomik


19) Osmanlı Devleti’nden kalan bazı yapıların günümüzde de kullanılıyor olmasını aşağıdakilerden
hangisiyle açıklayabiliriz?

A) Yenileşme çabalarına önem verilmesiyle
B) Yerli malı kullanımının teşvik edilmesiyle
C) Türk mimari eserlerinin sağlam ve kullanışlı olmalarıyla
D) Osmanlı mimarisinde kullanılan süslemelerin canlılığıyla


20) Avrupa’da 15.ve 16. yüzyıllarda Rönesans, Reform, Coğrafi Keşifler gibi gelişmeler yaşanırken

Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’nın gerisinde kalmış ve bu nedenle birçok alanda ıslahatlar yapmak zorunda kalmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti’nin ıslahatlar yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dini alanda yenilikler yapmak
B) Kötü gidişata engel olabilmek
C) Dünyanın yeni yerlerini keşfetmek
D) Rönesans’ın Osmanlı’yı etkilemesini engellemek

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!