8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Cevap Anahtarlı)

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Cevap Anahtarlı)
30 Ekim 2022 01:33
37
A+
A-
ADI ……   SOYADI ……2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI —————————– ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIFLAR I. DÖNEM I. YAZILI SINAVISINAV NOTU

SORULAR

1. BÖLÜM (20 PUAN)

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

    ) Kaza, Allah’ın (c.c.) yaratma sıfatı ile doğrudan ilişkilidir.

    ) Fiziksel yasalar maddenin işleyişi ve yapısı ile ilgili yasalardır.

    ) Hz. Musa (a.s.) sarayda doğmuş, firavunun karısı tarafından büyütülmüştür.

    ) Kur’an’da Allah’ın (c.c.) değişmez kanunları için “sünnetullah” ifadesi kullanılır.

    ) İnsan iradesi ile doğruyu ve yanlışı ayırt eder, aklı ile de bunlar arasında seçimler yapar.

2. BÖLÜM (20 PUAN)

Aşağıda verilen açıklamaları ilişkili olduğu kavramlarla doğru bir şekilde eşleştiriniz.

    ) Allah’ın (c.c.) sınırsız olan iradesidir.1. Kaza
    ) Allah’ın (c.c.) insanlara verdiği sınırlı olan iradedir.2. Kader
    ) Allah’ın (c.c.) her şeyi yoktan var eden anlamına gelen sıfatıdır.3. Tekvin
    ) Allah’ın (c.c.) planladığı olayları yaratması yani gerçekleştirmesidir.4. Külli irade
    ) Allah’ın (c.c.) evrende olan bütün her şeyi planlayıp programlamasıdır.5. Cüz-i irade

3. BÖLÜM (20 PUAN)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

( tevekkül – sünnetullah – Hz. Şuayb – denizin ikiye ayrılması – asasının yılana dönüşmesi – kanun – yaratma – Medyen – Kudüs – Hz. Yakup )

1. Kader sözlükte ; ölçü, düzen, plan ve …………………………..…… gibi anlamlara gelmektedir.

2. Hz. Musa (a.s.) gittiği şehirde  ……………………..…… ile karşılaşmış ve onun kızlarından biri ile evlenmiştir.

3. Hz. Musa (a.s) peygamber olmadan önce Mısır’dan ………………………..…… ‘e gitmiş ve bir süre orada kalmıştır.

4. İnsanın Allah’a (c.c.) dua ederek onun verdiği karara bağlılık göstermesi …………………..…… kavramı ile ifade edilir.

5. Hz. Musa (a.s.) sihirbazlarla karşı karşıya gelmiş ve  ……………………………………………………..…… mucizesini göstermiştir.

4. BÖLÜM (40 PUAN) Metin Kutusu: www.Evdekihocam.com

1. “Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının.” (Mâide suresi, 88. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik uyarı yer almaktadır?

A) Sağlık                                  B) Başarı

C) Emek                                  D) Tevekkül

  • “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde düzen bozuldu. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.”

(Rûm suresi, 41. ayet)

Bu ayetten insanın hangi özelliği ile ilgili bir çıkarım yapılamaz?

A) Özgür olması                       B) İrade sahibi olması

C) Sorumlu olması                    D) Belirli ömrü olması

  • Aşağıdakilerden hangisi kader ve kaza ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Evrenin işleyişinde etkilidir.

B) İnsanlar bu kavramlardan etkilenmezler.

C) Bir bitkinin fotosentez yapması buna örnektir.

D) Allah’ın (c.c.) kudret ve tekvin sıfatları ile ilgilidir.

  • “Gökten belirli miktarda su indirdik ve o suyu yeryüzüne yerleştirdik. Şüphesiz ki biz, onu götğrmeye de kadiriz.” (Mü’minûn suresi, 18. ayet)

Bu ayet,

I.   fiziksel

II.  biyolojik

III. toplumsal

yasalarından hangilerine örnek gösterilebilir?

A) Yalnız I                                B) I ve II

C) II ve III                                 D) I, II ve III

  • Aşağıdaki örnekler “külli irade” ve “cüz-i irade” olarak gruplandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı grupta yer alır?

A) Müslüman bir ailede dünyaya gelmek

B) Diğer insanlardan farklı bir ırka sahip olmak

C) Yapılan seçimler ile başarılı bir sonuca ulaşmak

D) Esmer ten rengine air biz özellikle dünyaya gelmek

  • Aşağıdaki ayetlerden hangisi toplumsal yasalar ile ilgilidir?

A) “…Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin…”

(A’râf suresi, 85. ayet)

B) “Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik.”

(Hicr suresi, 19. ayet)

C) “…Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı….”

(Lokman suresi, 10. ayet)

D) “O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü…”

(Ra’d suresi, 17. ayet)

  • Hz. Musa (a.s.) hayatı Kur’an’da anlatılan bir peygamberdir. O yaşamı boyunca pek çok sıkıntı ile karşılaşmış, pek çok kişi ile tanışmak ve bir arada yaşamak zorunda kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri olarak kabul edilemez?

A) Hz. Hârun (a.s.)                    B) Hz. Şuayb (a.s.)

C) Firavun                                C) Hz. Meryem (a.s.)

  • Hz. Musa (a.s.) dünyaya geldiğinde —- denilen yere bırakılmış, bu sayede Firavun’un tehlikesinden kurtulmuştur.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Nil nehri                               B) Kızıldeniz

C) Tuva vadisi                          D) Tur dağı

CEVAPLAR

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!