7.Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Tekrar Soru Cevaplar

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Tekrar Soru Cevaplar
4 Nisan 2024 12:57
185
A+
A-

İnstagram

Ders Paylaşımlarının yapıldığı Whatsapp Grup Linklerimiz
4.sınıf
https://chat.whatsapp.com/HfY2i5bNSksIcnABwlzyw7
5.Sınıf
https://chat.whatsapp.com/BCGiUR9HerYKbZ7Z2KFiUq

6.Sınıf
https://chat.whatsapp.com/EmTCHVxrsUl7xXn1AxiEiC

7.Sınıf
https://chat.whatsapp.com/BiROPxSrWaQD9Zz7spMYLT

8.Sınıf
https://chat.whatsapp.com/JAMgmInY8Sm9Di2YtYMhJe

9.Sınıf
https://chat.whatsapp.com/GrLtif9l6GQDm57PJL8Tqv

1-Anadolunun yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili olan faktörlere örnek veriniz

İklim,yerşekilleri,bitki örtüsü,toprak verimliliği,önemli yollar üzerinde bulunması

2-Nüfus ne demektir, ülkemizde nüfus sayımlarını yapan kuruluş kimdir?

Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısıdır. Nüfus sayımlarını ülkemizde TÜİK yapar.

3-Nüfus sayımları sonucunda hangi bilgilere ulaşırız.

Nüfus miktarı, kadın erkek miktarı,yaşa gruplarına göre dağılım,nüfus artıs miktarı,köy kent nüfusu,eğitim durum oranları

4-Nüfus yoğunluğu ne demektir, hesaplama formülünü yazınız

Kilometrekareye düşen insan sayısına Nüfus yoğunluğu denir. Nüfus yoğunluğu=Nüfus bölü yüzölçümü

5-Nüfus piramitleri hakkında bilgi verip, az gelişmiş ve gelişmiş ülke piramidi çiziniz

Nüfus Özelliklerini(yaş cinsiyet çalışma durumu)gösteren piramitlere nüfus piramitleri denir.

Üçgen şekilli: Bunların tabanı geniş üst kısmı dardır. Bu tür ülkelerin doğum oranı yüksek çocuk sayısı fazladır. Ortalama yaşam süresi kısadır yaşlı nüfus azdır. Bu ülkeler az gelişmiştir. Hindistan Pakistan mısır, Afganistan gibi..

Arı  kovanı: Doğum oranları azdır. Yaşam standartları yüksek olduğu için insan ömrü uzundur yaşlı nüfus fazladır.İngiltere,İsveç, İsviçre gibi gelişmiş ülkeler böyledir.

6-Göç ne demektir.

Ekonomik, toplumsal veya siyasi sebeplerle bireyler veya toplulukların bir ülkeden bir ülkeye , bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesidir.

7-Göçün nedenlerine 5 örnek veriniz

Ekonomik nedenler, Doğal afetler, Savaş, Mübadele, Toplumsal baskılar, Sağlık, Eğitim, Terör

8-Ülkemizde yapılan mevsimlik göçlere 3 örnek veriniz

Çukurova’ya yapılan pamuk işçiliği

Ordu Giresun’a yapılan fındık işçiliği

Yaylacılık

9-Göçlerin olumlu sonuçlarından 2 tane yazınız

Ülkeler veya bölgeler arasındaki ekonomik sosyal ve kültürel etkileşimin artması,işgücü ihtiyacının karşılanması..

10- Göçlerin olumsuz sonuçlarından 3 tane yazınız

Nüfus dengesiz dağılır                                  Alt yapı sorunları olur

Konut sıkıntısı yaşanır                                  Çevre sorunları olur          

Plansız kentleşme olur,                               Eğitim sağlık hizmetleri aksayabilir

11-Beyin göçü ne demektir.

Bilim ve tekniğin gelişimine katkıda bulunabilecek nitelikli insanların başka ülkelere gidip o ülkeye katkı sağlamasına Beyin Göçü denir.

12-Kırdan kente yapılan göçlerin nedenlerinden 3 tane yazınız

Miras yoluyla toprakların parçalanması

Tarımda makineleşme nedeniyle insan gücüne ihtiyacın azalması

Şehirde işgücü ihtiyacının olması

Şehirlerde sosyal kültürel faaliyetlerin fazla olması

Eğitim sağlık imkanlarının şehirlerde gelişmiş olması

13-İç göç ne demektir

Ülke sınırları içinde yapılan göçlerdir.

14-Dış göç ne demektir

Ülkeler arasında yapılan göçlerdir.

15-Yerleşme Hakkı nedir.

Ülkemiz içerisinde istediğimiz yere yerleşebilmemizdir.

16-Seyahat Hakkı nedir

Ülkemiz içerisinde ve ülkeler arasında seyahat edebilme hakkıdır.

17-Yerleşme ve seyahat Hakkı hangi durumlarda kısıtlanabilir

Yerleşme Hürriyeti; Düzenli kentleşmeyi sağlamak                    

                                  Kamu mallarını korumak

                                  Suç işlenmesini önlemek

Seyahat Hürriyeti; Vatandaşın seyahat hürriyeti hakkında bir ceza soruşturması varsa ve gideceği veya çıkacağı yerde karantina varsa, olağanüstü hal durumu varsa kısıtlanabilir.

18-Sit Alanlarını devlet neden yerleşmeye kapatmıştır.

Sit Alanları koruma altında olan doğal ve tarihi güzelliklerdir. Buraların korunması gerektiği için yerleşmeye kapalıdır. Ama seyahat edebiliriz.

19-Yazının  bulunmasının  insanlık tarihi açısından önemi nedir?

Yazı sayesinde bilginin saklanması ve aktarılması kolaylaştı.Tarih kaydedilmeye başladı, tarih çağlar başladı,eğitim faaliyetleri başladı.

20-Yazının Anadolu’ya  gelme süreci hakkında bilgi veriniz

Asurlu tüccarlar Kayseri’deki Karum denilen pazarlara ticaret amaçlı gelirler.Bu sırada orada HİTİTLER  vardır.

Hititlere yazıyı öğretirler.

21-Latin Alfabesinin günümüze gelene kadar geçirdiği aşamaları ve katkısı olan uygarlıkları yazınız.

Fenikeliler,Yunanlılar ve Romalılar katkı sağladılar.

22-İnsanların geçmişte günümüze bilgiyi kaydetmek amacıyla kullandığı araçlara 5 örnek veriniz.

Kil Tablet,Papirüs,Parşömen ,Kağıt,kitap,disket,CD,flash disc, İnternet

23-Parşömen ve papirüs kavramlarını açıklayınız

Papirüs:Bitki liflerinden elde edilen kağıt

Parşömen:Hayvan derisinden elde edilen kağıt

24-Hiyeroglif ne demektir

Mısırlıların Resim yazısıdır.

25-Modern matbaanın kurucusu kimdir

Alman John GUTENBERG

26-İlk alfabeyi hangi uygarlık bulmuştur.

Fenikeliler

27-Yazıyı hangi uygarlık bulmuştur.

Sümerler

28-Ortaçağda Avrupa ve İslam medeniyetlerini bilimsel gelişmeler açısından  karşılaştırınız.

29-İslamiyetin bilim merkezi sayılan 4 şehrini yazınız

30-Verilen bilgilerin hangi Türk İslam bilginine ait olduğunu yazınız

a)Cihannüma adlı eseri yazmıştır………Katip Çelebi…………….

b)Amerikanın içinde yer aldığı ilk dünya haritasını çizdi……Piri Reis…………..

c)El kanun fit tıp adlı kitabı yazdı………İbni Sina………………….

d)İlk robotları yaptı……Cezeri…………………..

e)Fatih döneminde Ayasofya  Medresesinde çalıştı……Ali KUŞÇU………..

f)Sıfırı ilk kullanan cebirin babası sayılan alim……Harezmi………..

g)Muallim-i Sani olarak bilinen alim…………Farabi…………….

h)Hassas terazilerin mucidi……………Hazini……………………….

I)Sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu………İbni Haldun………

i)Ayın haritasını çizen,NASA tarafından Ay’da bir bölgeye adı verilen Alim………Ali Kuşçu…………….

32-Modern teleskopu kim icat etmiştir.

Galileo

33-İnsan gücünün yerine makinelerin kullanılmaya başlamasını sağlayan buluş nedir?

Buhar Makinesi

34-Skolastik düşünce ve özgür düşünceyi karşılaştırınız

Skolastik Düşünce:Kilise derki ;kilise tüm bilgilere sahiptir herşey  bilinmektedir yeni şey bulmak imkansızdır,kilisenin dediği  her şey doğrudur.deney ve gözleme gerek yoktur.

Özgür Düşünce:Evreni tanımak için araştırmak gerekir,bilimsel araştırmaya ihtiyaç vardır.Bilgilerin doğruluğu ancak deney ve gözlemle anlaşılır

35-Tımar sisteminin faydaları nelerdir?

Hazineden para harcamadan büyük bir ordu hazırlanırdı

Hazineden para harcamadan memur maaşları ödenirdi

Üretimin devamlığı sağlanırdı

Barış zamanında kırsal bölgelerin asayişi sağlanırdı.

36-Derebeylik nedir?

Avrupa’da toprağı ve orada yaşayan köylüleri bir tek kişinin malı sayan toprak köleliğine dayanan ortaçağ siyasal düzeni

37-Türkiye’de tarımı destekleyen  kuruluşlara  örnek veriniz

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Devlet Su işleri, Ziraat Bankası

38-Dini ve pozitif bilimlerin okutulduğu bu okul Osmanlının en yaygın eğitim kurumudur………Medrese………

39-Osmanlı Devletinde üst düzey devlet yöneticisi yetiştiren bu okula devşirmeler alınırdı……Enderun………….

40-Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarına örnek veriniz.

Lösemili Çocuklar Vakfı                        TEMA Vakfı                         İHH Vakfı

Türk Eğitim Vakfı                                   Ensar Vakfı                          Türk Kalp Vakfı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!