7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Cevap Anahtarlı)

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Cevap Anahtarlı)
30 Ekim 2022 01:33
110
A+
A-
ADI ………………………… SOYADI    
SINIFI
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIFLAR I. DÖNEM I. YAZILI SINAVISINAV NOTU

SORULAR

1. BÖLÜM (10 PUAN)

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

(      ) Melekler ve cinler gayb âlemine ait varlıklardır.

(      ) Duyular ötesi âleme ait varlıkları Kur’an’dan öğreniriz.

(      ) Melekler kanatları olan ve çok hızlı hareket eden varlıklardır.

(      ) İnsanların mahşerde hesaba çekilmesinden sonra ba’s gerçekleşecektir.

(      ) Şeytan, eskiden melek olan ama sonra Allah’ın (c.c.) huzurundan kovulan varlıktır.

2. BÖLÜM (20 PUAN)

Aşağıda verilen melekleri görevleri ile doğru bir şekilde eşleştiriniz.

(      ) Kabirde insanları sorguya çekeceği rivayet edilen meleklerdir.1. Ruhu’l-Kudüs
(      ) Peygamberlere ilahi mesajları iletmekle görevli olan melektir.2. Münker-Nekir
(      ) İnsanların tüm davranışlarını kaydetmekle görevli meleklerdir.3. Kirâmen Kâtibin
(      ) Allah’ın (c.c.) adı anıldığında gelerek insanlara huzur veren meleklerdir.4. Hafaza melekleri
(      ) İnsanların önlerinde ve arkasında bulunarak onları koruyan meleklerdir.5. Rahmet melekleri

3. BÖLÜM (20 PUAN)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

( berzah – İsrafil – Azrail – nurdan – mahşer – ateşten – topraktan – ba’s – haşr – cennet )

1. Kabir hayatına  ………………………..……  hayatı da denilmektedir.

2. Melekler Kur’an’da …………………..……..…… yaratıldığı belirtilen varlıklardır.

3. İblis ………………………..……  yaratılan ve Allah’a (c.c.) karşı büyüklenmiş bir varlıktır.

4. İnsanların mahşer meydanında toplanması olayına  ………………………..…… denilmektedir.

5. Hayatını kaybeden kimselerin ruhunu almakla görevli olan melek ………………………….…… ‘dir.

4. BÖLÜM (50 PUAN) Metin Kutusu: www.Evdekihocam.com

 1. Bazı varlıkların duyular yoluyla öğrenilmesi imkânsızdır. Bu varlıklara Allah’ın (c.c.) bildirmesi ile ulaşılır.

Bu varlıklara,

I.   İblis

II.  Cennet

III. Kabir hayatı

varlıklarından hangileri örnek gösterilebilir?

A) Yalnız I                                B) I ve II

C) II ve III                                 D) I, II ve III

 • “Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan, bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”

(Enbiyâ suresi, 47. ayet)

Bu ayette belirtilen olayın gerçekleşeceği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Berzah                                 B) Mahşer

C) Kabir                                   D) A’râf

 • “Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.”

(Enbiyâ suresi, 35. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Dünyanın bir sınav yeri olduğuna

B) Ölümün bir yok oluş sayılmadığına

C) İnsanın sorumlu bir varlık olduğuna

D) İnsanın meleklerden sonra yaratıldığına

 • Aşağıda cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaratıldıkları madde ateştir.

B) Yaptıklarından sorumludurlar.

C) İnsanlardan önce yaratılmışlardır.

D) İnsanlara gelecekten haberler verirler.

 • Aşağıda melekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sürekli ibadet ile meşguldürler.

B) Gözle görülemeyen ruhani varlıklardır.

C) İman edenleri de inkâr edenleri de vardır.

D) Allah’ın (c.c.) izni ile çeşitli şekillere girebilirler.

 • Sûr’a ikinci kez üflendiğinde hayatını kaybetmiş tüm insanlar Allah’ın (c.c.) izni ile yeniden dirilirler.

Metinde belirtilen bu olay aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Haşr                                    B) Ba’s

C) Misan                                  D) Kıyamet

 • “Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.”

(Zümer suresi, 68. ayet)

Bu ayette belirtilen olayda görev alan melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebrail                                 B) Azrail

C) Mikail                                  D) İsrafil

 • Davranışların melekler tarafından kaydedildiğinin bilinmesi insanlarda,

I.   Kötülükten kaçınma

II.  İyi olan işlere yönelme

III. İbadetlere özen gösterme

davranışlarından hangilerini geliştirir?

A) Yalnız I                                B) I ve II

C) II ve III                                 D) I, II ve III

 • Aşağıdakilerden hangisi ba’s olayından sonra gerçekleşecek olan bir aşamadır?

A) Berzah hayatı

B) Sûr’a üflenmesi

C) Kıyametin kopması

D) Mahşerde toplanma

 1. Mahşer meydanında insanların davranışları hesap edilir ve kimseye haksızlık edilmez. Herkes dünyada nasıl bir yaşam sergilemişse ahirette ona uygun bir muamele ile karşılaşır.

Bu durum Allah’ın (c.c.),

I.   Yoktan var etmesi

II.  Merhametli olması

III. Adaletli olması

hangi sıfatlarını yansıtır?

A) Yalnız I                                B) I ve II

C) I ve III                                  D) II ve III

CEVAPLAR

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!